BAZ Girişim olarak bu yazımızda, eğitim ihracatında desteklenen belgeleri ele alıyoruz.

Eğitim İhracatı Nedir?

Eğitim sektörü, uluslararası arenada büyük bir öneme sahip olan bir sektördür. Türkiye’nin eğitim sektöründe de güçlü bir potansiyeli bulunduğu düşünüldüğünde, Ticaret Bakanlığı tarafından sunulan desteklerin eğitim ihracatı sektöründe büyük bir katkısı olduğunu söyleyebiliriz.

Eğitim İhracatında Destekler Nelerdir?

Ticaret Bakanlığı, sadece mal ihracatı değil, aynı zamanda hizmet ihracatı konusunda da önemli destekler sağlamaktadır. Bu destekler arasında yer alan belgeler, eğitim ihracatı sektöründeki şirketler için önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu yazıda, BAZ Girişim olarak eğitim ihracatı sektöründe faaliyet gösteren bir danışmanlık şirketi olarak, Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen belgeleri ele alacağız.

AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) Akreditasyonu

AACSB, işletme ve yönetim alanında eğitim veren üniversite ve işletme okullarının akreditasyonunu sağlayan bir kuruluştur. Bu akreditasyon, işletme okullarının kalite standartlarını ve programlarının uluslararası kabul görmesini amaçlar. AACSB akreditasyonu, okulların kalite, etkinlik ve sürekli gelişim standartlarına uygun olduğunu onaylar.

ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology) Akreditasyonu

ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology), mühendislik, teknoloji ve ilgili alanlarda eğitim veren üniversitelerin ve programların akreditasyonunu sağlayan bir kuruluştur. ABET akreditasyonu, programların kalite standartlarına uyduğunu ve öğrencilere uygun bir eğitim sunduğunu onaylar. Akreditasyon, mühendislik ve teknoloji programlarının kalitesini ve uluslararası kabul görmesini sağlar.

ACPE (Accreditation Council for Pharmacy Education) Akreditasyonu

ACPE (Accreditation Council for Pharmacy Education), eczacılık eğitimi programlarının akreditasyonunu sağlayan bir kuruluştur. ACPE’nin amacı, eczacılık programlarının kalite standartlarına uygun olduğunu ve öğrencilere uygun bir eğitim sağladığını onaylamaktır. Akreditasyon, eczacılık programlarının kalitesini ve ulusal kabul görmesini sağlar.

AHPGS (Akkreditierungsagentur im Bereich Gesundheit und Soziales) – Accreditation Agency in Health and Social Sciences) Akreditasyonu

AHPGS (Akkreditierungsagentur im Bereich Gesundheit und Soziales sağlık ve sosyal bilimler alanındaki eğitim programlarının akreditasyonunu sağlayan bir kuruluştur. AHPGS’nin amacı, bu programların kalite standartlarına uygun olduğunu ve öğrencilere uygun bir eğitim sunduğunu onaylamaktır. Akreditasyon, sağlık ve sosyal bilimler programlarının kalitesini ve kabul görmesini sağlar. Akredite bir program, öğrencilere, işverenlere ve diğer sağlık ve sosyal hizmet alanlarına, saygın bir kurumu temsil ettiği konusunda güvence verir.

AQAS (Agency for Quality Assurance through Accreditation of Study Programs) Akreditasyonu

AQAS (Agency for Quality Assurance through Accreditation of Study Programs), eğitim programlarının akreditasyonunu sağlayan bir kuruluştur. AQAS’ın amacı, yükseköğretim kurumları ve programlarının kalite standartlarına uygun olduğunu onaylamak ve sürekli gelişimlerini teşvik etmektir. Akreditasyon süreci, programların belirli kriterlere uygunluğunu değerlendiren bir dizi inceleme ve değerlendirme adımını içerir. AQAS akreditasyonu, yükseköğretim programlarının kalitesini ve kabul görmesini sağlar.

ASIIN (Accreditation Agency for Degree Programmes in Engineering, Informatics, Natural Sciences and Mathematics) Akreditasyonu

ASIIN, mühendislik, bilişim, doğa bilimleri ve matematik lisans programlarının akreditasyonunu sağlar. Amacı, kalite standartlarına uygunluğu onaylamak ve sürekli gelişimi teşvik etmektir. Kriterler, müfredat, öğrenci çıktıları, öğretim üyeleri, laboratuvar imkanları, öğrenci destek hizmetleri ve kalite geliştirme faaliyetlerini içerir. Akreditasyon süreci, kriterlere uygunluğu değerlendirir. Akreditasyon, lisans programlarının kalitesini ve kabul görmesini sağlar, öğrencilere, işverenlere ve diğer kurumlara güvence verir. Ayrıca, lisans sahiplerinin tanıtımını ve iş bulma süreçlerinde avantaj sağlar.

Association of Business Schools Accreditation (AMBA)

AMBA, işletme fakülteleri ve programlarının akreditasyonunu sağlar. AMBA, yüksek kalitede işletme eğitimi sunan programları belirler. Akreditasyon, kriterlere uygunluğu değerlendirir ve uluslararası standartları doğrular. Kaliteli öğretim kadrosu, müfredat içeriği, öğrenci çıktıları, uygulamalı öğrenme ve uluslararası perspektifler önemlidir. AMBA, programların kalitesini ve saygınlığını artırır. Akredite programlar, işletme eğitimi konusunda güvence verir ve mezunlara iş fırsatları sağlar.

EAQUALS (Evaluation & Accreditation of Quality in Language Services) Akreditasyonu

EAQUALS, dil hizmetlerinin değerlendirilmesi ve akreditasyonunu sağlar. Akreditasyon, dil hizmeti sağlayıcılarının kriterlere uygun olduğunu doğrular. Öğretim metotları, öğretmen nitelikleri, müfredat içeriği, sınıf boyutları ve öğrenci değerlendirmesi önemlidir. EAQUALS, kalite ve güvenilirlik sağlar. Akredite dil hizmeti sağlayıcıları, kaliteli dil eğitimi sunar. Öğrencilere, işverenlere ve diğer paydaşlara güvence verir.

ECA (European Consortium for Accreditation in Higher Education) Akreditasyonu

ECA, Avrupa’daki yükseköğretim kurumlarının akreditasyonunu sağlar. Akreditasyon, kalite standartlarına uygunluğu doğrular. Öğretim, akademik personel, öğrenci destek hizmetleri ve uluslararasılaşma gibi alanları değerlendirir. ECA, kalite güvencesini artırır ve saygınlığı güçlendirir. Akredite kurumlar, kaliteli eğitimi temsil eder. Öğrencilere, işverenlere ve paydaşlara güvence verir. Aynı zamanda mezunların iş fırsatlarını artırır ve uluslararası kabul görmelerini sağlar.

EFMD Quality Improvement System (EQUIS)

EFMD Quality Improvement System (EQUIS), Avrupa’daki işletme okulları ve programlarının akreditasyonunu sağlar. EQUIS, işletme eğitimi kalitesini artırmayı ve uluslararası standartlara uyumu sağlamayı hedefler. Akreditasyon, öğretim kalitesi, akademik personel, araştırma etkinliği, uluslararasılaşma ve iş dünyası ile iş birliği gibi alanları değerlendirir. EQUIS, işletme okullarının saygınlığını artırır ve kalite standartlarını belirler. Akredite işletme okulları, yüksek kalitede eğitim sunduğunu temsil eder.

EUR-ACE®

EUR-ACE®, Avrupa’daki mühendislik programlarının akreditasyonunu sağlar. Hedefi, mühendislik eğitiminin kalitesini artırmak ve programların uluslararası standartlara uyumunu sağlamaktır. Akreditasyon, müfredat, öğrenci değerlendirmesi, öğretim kalitesi, akademik personel, laboratuvar olanakları, uluslararasılaşma ve iş dünyası ile iş birliği gibi alanları kapsar. Akredite programlar uluslararası kabul görür, yüksek kalitede eğitim sunduğunu temsil eder.

FIBAA (Foundation for International Business Administration Accreditation) Akreditasyonu

FIBAA, uluslararası işletme yönetimi akreditasyonu sağlar. Amacı, işletme eğitimi programlarının kalitesini artırmak ve uluslararası standartlara uygunluğunu sağlamaktır. FIBAA akreditasyonu, müfredat, öğretim yöntemleri, öğrenci değerlendirme süreçleri, akademik personel, uluslararasılaşma stratejileri ve kalite güvence mekanizmalarını kapsar.

IACBE (International Accreditation Council for Business Education) Akreditasyonu

IACBE, işletme eğitimi alanında uluslararası akreditasyon sağlar. Amacı, işletme programlarının kalitesini artırmak, öğrenci başarısını teşvik etmek ve iş dünyası ile iş birliği yapmaktır. IACBE akreditasyonu, müfredat, öğretim yöntemleri, öğrenci değerlendirme süreçleri, akademik personel, öğrenci destek hizmetleri ve sürekli iyileştirme gibi alanları kapsar. Akredite programlar, yüksek kalitede işletme eğitimi sunduğunu temsil eder. IACBE, işletme programlarının uluslararası tanınırlığını artırır, mezunlara avantaj sağlar ve sürekli gelişimi teşvik eder.

ISO/IEC 10002

ISO/IEC 10002, müşteri memnuniyeti yönetim sistemi için “Müşteri Memnuniyeti-Şikâyet Yönetimi” standartıdır. Kuruluşlara müşteri şikâyetlerini etkin bir şekilde ele alma ve memnuniyeti artırma konusunda bir çerçeve sunar. Standart, şikâyet sürecini düzenler ve en iyi uygulamaları belirler. Temel amacı müşteri memnuniyetini artırma, güven kazanma, sürekli iyileştirme ve işletme verimliliğini artırma olarak özetlenebilir. ISO/IEC 10002, müşteri şikayetlerini ele almak isteyen kuruluşlara rehberlik eder ve müşteri odaklı bir yaklaşım benimsemelerine yardımcı olur.

ISO/IEC 17024

ISO/IEC 17024, “Personel Belgelendirme Kuruluşları İçin Genel Şartlar” standardını ifade eder. Bu standard, belgelendirme kuruluşlarının belgelendirme süreçlerini düzenlemek ve uluslararası olarak tanınan bir belgelendirme sistemi oluşturmak için bir çerçeve sunar. ISO/IEC 17024, yeterlilik ve yetkinlik, belgelendirme süreci, değerlendirme yöntemleri ve kayıt/bilgi yönetimi gibi alanlarda belirli gereksinimleri karşılamasını sağlar.

ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27001, “Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi” standardını ifade eder. Bu standart, bir kuruluşun bilgi varlıklarını korumak, riskleri yönetmek ve güvenliği sağlamak için bir çerçeve sunar. ISO/IEC 27001, bilgi varlıklarının envanteri, risk yönetimi, bilgi güvenliği politikaları, iş sürekliliği yönetimi ve personel güvenliği gibi alanları kapsar.

NAAB (National Architectural Accrediting Board) Sertifikaları

NAAB (National Architectural Accrediting Board), Amerika Birleşik Devletleri’nde mimarlık lisans programlarının akreditasyonunu sağlayan bir kuruluştur. NAAB sertifikaları, mimarlık programlarının belirli standartlara uygun olduğunu doğrular. Bu akreditasyon, bir üniversitenin veya kolejin mimarlık programının kalitesini ve uygunluğunu gösterir.

NIBS (Network of International Business Schools) Akreditasyonu

NIBS (Network of International Business Schools), uluslararası işletme okullarının bir ağını temsil eden bir organizasyondur. NIBS akreditasyonu, üye işletme okullarının belirli kriterlere ve standartlara uyduğunu doğrular. Bu akreditasyon, kalite güvencesi sağlar, iş birliği fırsatları sunar, network avantajı sağlar ve uluslararası tanınırlığı artırır.

Pearson Assured Accreditation

Pearson Assured, eğitim kuruluşlarına kalite standartları doğrultusunda değerlendirme ve onay süreci sunan bir akreditasyon programıdır. Program, eğitim kurumlarının kalite yönetim sistemlerini, öğrenci destek hizmetlerini ve öğretim metotlarını değerlendirir. Pearson Assured akreditasyonu, kurumlara kalite güvencesi sağlar, iş birliği fırsatları sunar, kurumsal itibar kazandırır ve sürekli iyileşmeyi teşvik eder. Bu akreditasyon, eğitim kurumlarının kalite standartlarını belirlemek, doğrulamak ve sürekli iyileştirmek için bir yol sunar.

WASC (Accrediting Commission for Senior Colleges and Universities-Western Association of Schools and Colleges) Akreditasyonu

WASC, Batı Amerika’daki üniversiteler ve yüksek okullar için akreditasyon sağlayan bir kuruluştur. WASC akreditasyonu, eğitim kurumlarının kalite standartlarına uyduğunu ve kaliteli bir eğitim sunduğunu gösterir. Faydaları arasında kalite güvencesi, transfer kolaylığı, lisanslama ve tanınırlık ile sürekli iyileştirme bulunur. WASC akreditasyonu, eğitim kurumlarının kalite standartlarını belirlemek, doğrulamak ve sürekli iyileştirmek için bir mekanizma sağlar. Bu akreditasyon, öğrencilere kaliteli eğitim sağlayan kurumları tanımlayıp,  saygınlığını artırır.

İhracatın Her Alanında BAZ Girişim Yanınızda!

Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen belgeler, eğitim ihracatı sektöründe faaliyet gösteren şirketler için büyük önem taşımaktadır. Bu belgeler, eğitim hizmetlerinin uluslararası pazarlara sunulmasını kolaylaştırmakta ve şirketlere uluslararası düzeyde rekabet avantajı sağlamaktadır.

Eğitim ihracatı sektöründeki şirketler, Ticaret Bakanlığı tarafından sunulan desteklerden faydalanarak uluslararası öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarını karşılayabilir, eğitim programlarını geliştirebilir ve yeni pazarlarda büyüme fırsatları yakalayabilirler.

BAZ Girişim olarak, eğitim ihracatı sektöründeki şirketlere Ticaret Bakanlığı tarafından sağlanan desteklerin değerini vurgulamak ve uluslararası eğitim alanında başarılı olmalarına yardımcı olmak için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.

Eğitim İhracatında Desteklenen Belgeler
Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanarak şunları kabul etmiş olursunuz: Veri Koruma Politikası.
Daha Fazla Bilgi Al