Yönerge No 10: Burs Yönergesi 

Önemli Not: Burslar, 2024-2025 Eğitim-Öğretim yılından itibaren verilecektir.

1. Amaç:

Bu yönerge, BAZ Girişim tarafından yürütülen burs programının amacını, kapsamını, başvuru koşullarını ve seçim kriterlerini tanımlamak amacıyla hazırlanmıştır. Program, sosyal farkındalık sahibi, başarılı ve ihtiyaç sahibi Uluslararası Ticaret bölümü öğrencilerine destek olmayı hedefler.

2. Kapsam:

Yönerge, Uluslararası Ticaret bölümünde öğrenim gören lisans öğrencilerini kapsar. Burs, akademik başarı, sosyal farkındalık, mali ihtiyaç ve liderlik potansiyeli gibi kriterler dikkate alınarak verilir.

3. Bursun Tanımı:

BAZ Girişim Bursu, öğrencilere eğitim masraflarını kapsayan finansal destek sağlar. Burs miktarı, öğrencinin eğitim ücreti, kitap ve malzeme masrafları gibi eğitimle ilgili giderleri karşılamak üzere belirlenir.

4. Başvuru Koşulları:

 • Üniversitelerin Uluslararası Ticaret bölümünde tam zamanlı öğrenim gören öğrenciler başvurabilir.
 • Başvuracak öğrencilerin en az 3.00/4.00 genel not ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir.
 • Başvuracak öğrencilerin sosyal sorumluluk projelerine katılımı veya bu alandaki başarıları değerlendirilecektir.

5. Seçim Kriterleri:

 • Akademik Başarı: Öğrencinin not ortalaması ve akademik başarıları.
 • Sosyal Farkındalık: Toplumsal sorunlara karşı duyarlılık gösteren ve bu alanda aktif olan öğrenciler öncelikli olarak değerlendirilecektir.
 • Mali İhtiyaç: Ekonomik durumu burs desteğini gerektiren öğrenciler.
 • Liderlik Potansiyeli: Toplumda pozitif değişim yaratma potansiyeline sahip öğrenciler.

6. Başvuru Süreci:

 • Öğrenciler, her akademik yılın başında belirlenen tarihler arasında başvuru formunu doldurarak ve gerekli belgeleri (transkript, öneri mektubu, sosyal sorumluluk projelerine katılım belgeleri vb.) ekleyerek başvurabilirler.
 • Başvurular, BAZ Girişim Burs Komitesi tarafından değerlendirilir.

7. Burs Süresi ve Yenileme:

 • Burs, akademik yıl boyunca geçerlidir ve öğrencinin akademik ve sosyal performansına bağlı olarak her yıl yenilenebilir.
 • Burs alan öğrencilerin her dönem sonunda not durumlarını ve sosyal aktivitelerini rapor etmeleri gerekmektedir.

8. Yükümlülükler:

 • Burs alan öğrenciler, eğitimlerine devam etmek ve başarılı bir akademik performans göstermekle yükümlüdürler.
 • Sosyal sorumluluk projelerine katılım ve bu alanda aktif olma yükümlülüğü devam eder.

Bu yönerge, BAZ Girişim’in sosyal sorumluluk anlayışının bir parçası olarak, geleceğin liderlerini destekleme taahhüdünü yansıtmaktadır. Burs programı, başarılı ve sosyal farkındalığı yüksek gençlere yatırım yaparak toplumsal ilerlemeye katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Ek: BAZ Girişim Burs Başvuru Formu