KVKK Açık Onay

KVKK Açık Onay

KVKK - Açık Onay

Oskay Danışmanlık Ticaret Ltd. Şti.

Müşteri Bilgilendirme Hizmetleri

Kişisel Veri İşlenmesi ve Ticari İletişim Kurma Açık Onay/Muvafakat Formu

İndirimler, kampanyalar, ürün/hizmet ve aktiviteler ile ilgili pazarlama/ticari faaliyetler ve yasal zorunlulukların yerine getirilmesi kapsamında, incelenen AYDINLATMA FORMU’na istinaden izin verilen iletişim kanalları ve Onaylar aşağıda işaretlendiği şekildedir.

OSKAY Danışmanlık Ticaret Ltd. Şti. (sözleşmenin geri kalan kısmında BAZ Girişim olarak anılacaktır.)’nin, TARAFIMA SMS(Kısa Mesaj) göndermesine onay veriyorum/muvafakat ediyorum.

BAZ Girişim'in TARAFIMA e-mail göndermesine onay veriyorum/muvafakat ediyorum.

BAZ Girişim'in TARAFIMA Telefon ve Sesli Mesaj yolu ile ulaşılmasına onay veriyorum/muvafakat ediyorum.

KİŞİSEL VERİMİN İŞLENMESİNE AÇIK ONAY verilmesi kapsamında; BAZ Girişim tarafından sunulan faaliyetler kapsamında toplanan, herhangi bir şekilde tarafımdan paylaşılan, internet sitesine yerleştirilen çerezler(cookies) vasıtası ile elde edilen, işbu izin onay formu ile tarafımdan verilmiş, satın aldığım ürünler, ürün sınıfları, alışveriş tercihlerim dahil, beyan etmiş olduğum kişisel bilgilerimin ve Kişisel verilerimin BAZ Girişim tarafından; kampanya bildirimleri, yeni ürün duyuruları ve çapraz alışveriş fırsatlarının paylaşılması, ürün ve/veya hizmetlerin tanıtımı, promosyonu, kişiye özel kampanya, reklam, hedefleme, analiz, web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek, iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek, elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında ticari ilişki ve akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek, kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verilmesi, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yasal hakların kullanılması, BAZ Girişim tarafından yürütülen Ticari faaliyetlerin ve Ticari amaçların yasal mevzuat dairesinde ifası, bu bilgilerin depolanması amacı ile yurtiçinde ve yurt dışında kendi yada hizmet aldığı ifa yardımcılarına transfer edilmesine ve mevzuata uygun şekilde korunan sunucularda saklanmasına, AYDINLATMA FORMUNDA belirtildiği/tanımlandığı şekilde, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemeleri kapsamında Kişisel Verilerimin İŞLENMESİNE, açık onay veriyorum/muvafakat ediyorum. Aydınlatma metnini okudum ve bir nüshasını aldım, dilediğim zamanda bu veriler ile ilgili Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesi kapsamında (Aydınlatma formunda da belirtilen) talepte bulunabileceğimi, haklarımı biliyorum.

Müşteri; İşbu izin/muvafakatname kapsamında BAZ Girişim'e verdiği izin/onay/muvafakatleri, kısmen yada tamamı ile iptal etmek yada Kişisel verileri hususunda bilgi almak istemesi halinde; +90 544 767 39 80 numaralı WhatsApp hattına yazabilir veya mailto: info@bazgirisim.com e-mail adresine e-posta gönderebilir veya www.bazgirisim.com adresinde mevcut Kişisel Verilerin Korunması başlıklı form kullanabilir veya Veri sorumlusu temsilcisi ile iletişime geçebilir veya doğrudan merkezimize talebini yazılı şekilde iletebilir yada Yazılı Başvuru internet sitesinde mevcut iletişim adresine gönderilebilir veya KVK Kurulu tarafından belirtilecek sair iletişim/talep yöntemleri kullanabilir.

İşbu formun bir Nüshası ve AYDINLATMA Formu tarafıma Verilmiştir.

KVKK Açık Onay
Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanarak şunları kabul etmiş olursunuz: Veri Koruma Politikası.
Daha Fazla Bilgi Al