BAZ Girişim Sosyal Sorumluluk Bildirgesi

BAZ Girişim olarak, iş dünyasında başarı ve yenilikçiliğin yanı sıra toplumsal katkı ve sosyal sorumluluğu da en önemli değerlerimiz arasında görüyoruz. Bu bilinçle, sosyal sorumluluk projelerine katkıda bulunma, eğitime destek olma ve sürdürülebilir kalkınmaya yardımcı olma konusundaki taahhütlerimizi bu bildirge ile ifade ediyoruz.

1. Eğitime Destek Taahhüdü:

– Öğrenci Bursları: BAZ Girişim olarak, yıllık karımızın yüzde 2,5’ini, Uluslararası Ticaret bölümünde okuyan öğrencilere burs sağlamak üzere ayırmayı taahhüt ediyoruz. Burs programımız, geleceğin liderlerini desteklemeyi ve onlara uluslararası ticaret alanında başarılı bir kariyerin kapılarını açmayı hedefliyor.

2. Sosyal İnovasyon ve Kalkınma Taahhüdü:

– Sosyal Garaj Desteği: Her yıl, gelirimizin yüzde 2,5’ini, Sosyal Garaj Sosyal Sorunlara Yenilikçi Çözümler Derneği‘nin eğitim ve mikrohibe programlarına aktaracağımızı taahhüt ediyoruz. Bu destekle, sosyal sorunlara yenilikçi çözümler üreten projelerin hayata geçirilmesine ve toplumsal kalkınmanın desteklenmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz.

3. Çalışan Katılımı ve Toplumsal Katkı Taahhüdü:

– Sosyal Sorumluluk Çalışma Günleri: BAZ Girişim çalışanları olarak, çalışma günü olan cumartesi günlerini sosyal sorumluluk projelerimize adama konusunda birlikte hareket etmeyi taahhüt ediyoruz. Bu günlerde, toplumun farklı kesimlerine yönelik eğitim, sağlık, çevre koruma ve benzeri alanlardaki projelerde aktif olarak görev alacağız.

Sonuç:

BAZ Girişim olarak, sosyal sorumluluk bilincini iş dünyasında yaygınlaştırmanın, sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamanın ve toplumsal refahı artırmanın önemini biliyor ve bu yönde attığımız adımları kararlılıkla sürdürmeyi taahhüt ediyoruz. Bu bildirge, şirketimizin topluma ve çevreye olan sorumluluklarını yerine getirme konusundaki kararlılığının bir ifadesidir.

BAZ Girişim Yönetimi