baz-girişim-devlet-destkleri

Teşviklerle İhracatınızı Güçlendirin

BAZ Girişim Sizinle!

 

BAZ Girişim'le Teşviklerden Yararlanın, Rekabet Avantajı Yakalayın!

İşletmenizin ihracat potansiyelini en üst düzeye çıkarmak amacıyla sunduğumuz özel strateji ve devlet destekleri danışmanlığı ile işletmenize değer katıyoruz. Tecrübeli danışmanlarımız, uluslararası pazarlarda en uygun hedefleri belirlemenize ve bu hedeflere hızlı bir şekilde ulaşmanıza yardımcı olacaktır. BAZ Girişim'in uzman danışmanlığı ve devlet destekleriyle daha rekabetçi bir konuma gelin!
 

Hatice AKBULUT

Devlet Destekleri Takım Lideri


Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu olan Hatice AKBULUT, uzun yıllara dayanan bankacılık kariyeri boyunca finans, dış ticaret ve ekonomi alanlarında önemli çalışmalar gerçekleştirmiştir. Özellikle devlet destekleri, kredi sistemleri ve finansal planlama konularında derin bir uzmanlığa sahiptir. Bankacılık sektöründeki deneyimi sayesinde, işletmelere finansal stratejiler geliştirme ve uygulama konularında rehberlik etmiştir. Ayrıca, İngilizce bilmekte olup, uluslararası ticaret ve finans konularında geniş bir bilgi birikimine sahiptir. Akbulut, finans dünyasında saygın bir isim olarak tanınmaktadır.

Devlet Destekleri Referanslarımız

 • EST Kapital
 • 22
 • uygar logo
 • 26
 • 18
 • akib
 • Maspak
 • Cur effect
 • 27
 • 4
 • mert
 • ankara bilim logo
 • durukan Logo
 • 25
 • 9
 • arcadia logo
 • 23
 • PET MİYAV
 • 17
 • Doku Okulları
 • OKT Plastik
 • 12
 • Yıldız teknik Üniversitesi Logo
 • 16
 • Joure Parfume
 • Hacı İsmailoğlu
 • 24
 • 2

Devlet Teşvikleri Yayınlarımız

BAZ Girişim’de ihracata yönelik devlet destekleri hakkında  sıkça sorulan sorular aşağıda.

Sorunuzun cevabını göremiyorsanız, iletişim formumuzdan bize bir e-posta gönderebilirsiniz.

Devlet Teşvikleri: Sıkça Sorulan Sorular

BAZ Girişim’de ihracata yönelik devlet destekleri hakkında  sıkça sorulan sorular aşağıda.

Sorunuzun cevabını göremiyorsanız, iletişim formumuzdan bize bir e-posta gönderebilirsiniz.

İhracata Yönelik Devlet Destekleri SSS

1İhracata Yönelik Destek, Teşvik Ve Muafiyetler Nelerdir?
İhracata yönelik destek, teşvik ve muafiyetler oldukça çeşitlidir.

İhracat Teşvik ve Destekleri: İhracat destekleri denildiğinde Ticaret Bakanlığı tarafından verilen finansal destekler anlaşılmalıdır. Ticaret Bakanlığının mal ihracatına, e-ihracata ve hizmet ihracatına yönelik finansal destekleri bulunmaktadır.

Muafiyetler: İhracata yönelik muafiyetler denildiğinde farklı gümrük rejimlerine ilişkin muafiyetler başta olmak üzere sağlanan muafiyetler bulunmaktadır. Örneğin Dahilde İşleme İzin Belgesi ile kısıtlanmamış alanlarda yurtdışından alınan hammadde ve aramalların işlenerek yurtdışına satılması imkan dahilinde bulunmaktadır.

2Ticaret Bakanlığı'nın Ana Destek Kalemleri Nelerdir?
Ticaret Bakanlığı'nın destekleri farklı sektör ve alanlarda sektöre özgü veya genel olabilmektedir. Destek başlıkları ise genel olarak pazara giriş ve pazarda tutunma olarak isimlendirilmektedir. Marka kaydı ve korunması, pazara giriş için gerekli test, sertifika ve belgelendirme işlemlerinin yapılması, reklam-tanıtım ve pazarlama çalışmaları, birim kirası, marka alımı, ürün yerleştirme gibi çok farklı alanlarda destekler bulunmaktadır.
3Mal İhracatına Yönelik Devlet Destekleri Nelerdir?
Mal ihracatına yönelik destekler sektörden sektöre ve firmanın büyüklüğüne göre değişmektedir. Desteklerin ana başlıkları aşağıdadır.

Pazara Giriş Belgesi Desteği Yurt Dışı Marka Tescil Desteği Pazara Giriş Projesi Hazırlama Desteği Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği Yurt Dışı ve Yurt İçi Fuar Desteği Yurt Dışı Şirket ve Yurt Dışında Yerleşik Şirkete Ait Marka Alım Desteği Küresel Tedarik Zinciri Destekleri Birim Kira Desteği Tanıtım Desteği Eximbank'ın Uyguladığı Faiz Oranı ile CIRR Arasındaki Farkın Desteklenmesi ve Eximbank İhracat Kredi Sigortası Tazmin Desteği Tasarım ve Ürün Geliştirme Projesi Desteği Tasarımcı Şirket ve Tasarım Ofisi Desteği Gemi ve Yat Sektöründe Faaliyet Gösteren Şirketlere Tasarım Desteği Marka ve Turquality Destekleri Çok Kanallı Zincir Mağaza Desteği UR-GE Proje Desteği İhracat Konsorsiyumu Desteği Pazara Giriş Rapor Desteği Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Destekleri Sanal Ticaret Heyeti Desteği Tasarım Organizasyonu Desteği Turquality Tanıtım Projesi Desteği
4Pazara Giriş Belgesi Desteği Nedir?
Şirketlerin pazara giriş belgeleri ile ruhsatlandırma ve kayıt işlemlerine ilişkin giderleri %50 oranında desteklenir. Destek üst sınırı her yıl güncellenmektedir. 2024 yılında alınabilecek destek üst limiti 11.183.893 TL’dir.
5Hangi Giderler Pazara Giriş Belgeleri Desteği Kapsamında Değerlendirilmez?
Pazara giriş belgesi desteğinde eğitim ve danışmanlık hizmetleri, yol ve konaklama masrafları, gözetim bedeli ve tarım ürünlerine ilişkin muayene ücretleri desteklenmez.
6Pazara Giriş Belgesi Desteği Başvurusu Nasıl Yapılır?
Destek başvuruları, EK-1/A’da belirtilen belgelerle birlikte, destek başvuru belgelerinin DYS üzerinden iletildiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde yapılmalıdır. Başvurular, üyesi olunan İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne (İBGS) DYS üzerinden yapılır.
7Pazara Giriş Belgesi Desteği Başvurularında Hangi Belgeler Gereklidir?
Başvuru sahibi tarafından İBGS/Bakanlık’a ibrazı zorunlu destek ve harcama başvuru belgelerinin DYS üzerinden iletilmesi gerekir. İBGS/Bakanlık tarafından ibrazı talep edilen her türlü bilgi ve belge de DYS üzerinden sağlanmalıdır.
8Pazara Giriş Belgesi Desteği Ödeme Esasları Nelerdir?
Ödemeler, bankacılık sistemi kapsamında gerçekleştirilmelidir. Nakit ödemeler sadece tarım analiz raporları ve sağlık/güvenlik sertifikaları için geçerlidir ve bu ödemeler için tahsilat makbuzunun ibrazı veya ilgili kurum tarafından fatura üzerine konulan ilgili ibareler gereklidir.
9Pazara Giriş Belgesi Desteğinde Belgelerin Saklanma Süresi Ne Kadardır?
Destek başvurusu sahibi şirket tarafından, DYS üzerinden ibraz edilen her türlü belgenin asılları, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlara göre en az 10 yıl süreyle saklanmalıdır.
10Yurtdışı Marka Tescili ve Korunması Desteği Nedir?
Şirketlerin yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri %50 oranında desteklenir. Destek üst sınırı her yıl güncellenmektedir. Şirketler, marka tescili ve korunmasına yönelik destekten en fazla 4 yıl süresince yararlanabilir.
11Yurtdışı Marka Tescili ve Korunması Desteği Kapsamında Hangi Giderler Desteklenir?
Yurt dışı marka tescil ve koruma giderleri desteklenir. Bunlar arasında marka/patent bürosu hizmetleri, danışmanlık giderleri ve avukatlık giderleri yer alır. Ancak, marka yenileme giderleri destek kapsamında değildir.
12Yurtdışı Marka Tescili ve Korunması Desteğinden Yararlanma Şartları Nelerdir?
Destekten yararlanabilmek için, yurt içi marka tescili gerçekleşmiş ve yurt dışı tescil başvurusu yapılmış olması gereklidir. Ayrıca, harcamayı gerçekleştiren şirket ile faturayı düzenleyen tarafın ilişkili kişi olmaması şarttır.
13Yurtdışı Marka Tescili ve Korunması Destek Başvurusu Nasıl Yapılır?
Yurt dışı marka tescil desteği için şirketler, Genelge ekinde Ek-1’de yer alan bilgi ve belgelerle, ödeme belgesi tarihinden itibaren 6 ay içinde üyesi oldukları incelemeci kuruluşa başvurularını yaparlar. Tüm başvuru ve bildirim işlemleri Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden gerçekleştirilir.
14Yurtdışı Marka Tescili ve Korunması Destek Başvurusunda Hangi Belgeler Gerekir?
Destek kapsamında talep edilen her türlü bilgi ve belgenin DYS aracılığıyla iletilmesi gereklidir. Başvuru sahibine yapılacak bildirimler de DYS aracılığıyla yapılır.
15Yurtdışı Marka Tescili ve Korunması Destek Başvurusu Ödemeleri Nasıl Hesaplanır?
Destek ödemeleri, ilgili ödeme belgesinin tarihinden itibaren dört yıl süresince yapılan harcamaları kapsar. Devam eden dönemde başvuru yapılmamış olması, limite esas süreyi kesmez.
16Yurtdışı Marka Tescili ve Korunması Destek Başvurusu Eksik Belgeler ve Tamamlama Süreci Nasıl İşler?
Eksik bilgi/belgelerin tamamlanması için şirketlere 3 aylık bir süre verilir. Bu süre içinde eksikler tamamlanmazsa, harcamalar destek kapsamında değerlendirilmez. İncelemeci kuruluş, Bakanlığın uygun görüşüyle 1 defaya mahsus 3 aya kadar ilave süre verebilir.
17Yurtdışı Marka Tescili ve Korunması Destek Başvurusuna İlişkin Belgelerin Saklama Süresi Ne Kadardır?
DYS üzerinden ibraz edilen her türlü belgenin asılları, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlara göre en az 10 yıl süreyle sınıflandırılmış bir biçimde saklanmalıdır.
18Pazara Giriş Projesi Hazırlama Desteği Nedir?
Şirketlerin sürdürülebilir ihracat artışını sağlama odaklı hedef pazar, yurtdışı pazarlara yönelik finansman ve fiyatlandırma stratejisi, pazarlama ve kanal stratejisi ve bunlara dair aksiyon planı ve bütçelerini içeren pazara giriş projesi hazırlık sürecine dair alacakları danışmanlık ve rapor giderleri %50 oranında desteklenir. Her şirketten alınan rapor hizmeti değil, Ticaret Bakanlığının sitesinde yer alan şirketlerden alınan rapor desteği destek kapsamındadır. Bir şirketin en fazla 2 adet pazara giriş projesi desteklenir.
19Pazara Giriş Projesi Hazırlama Desteğine Kimler Başvurabilir?
İhracatçı birliği üyesi olan şirketler, belirtilen belgelerle birlikte projelerini DYS/KEP üzerinden Bakanlığa sunarak bu desteğe başvurabilirler.
20Pazara Giriş Projesi Hazırlama Desteğine Başvuru İçin Hangi Belgeler Gereklidir?
Şirketler, EK-1’de (Pazara Giriş Projesi Hazırlama Desteği Başvurusu ve Destek Ödemesi İçin İbraz Edilmesi Gereken Belgeler) belirtilen belgelerle birlikte proje başvurularını yapmalıdır.
21Pazara Giriş Projesi Hazırlama Desteği Başvuru Değerlendirme Süreci Nasıl İşler?
Başvurular, Bakanlık tarafından içerik, şekil ve bütünlük açısından incelenir. Değerlendirme aşamasında şirketin üretim yetkinliği, pazarlama ve satış yetkinlikleri, bilgi sistemleri yönetimi, finansal performansı, organizasyon ve insan kaynakları ile üst yönetimin projeyi sahiplenme düzeyi gibi çeşitli yetkinlikler değerlendirilir.
22Pazara Giriş Projesi Hazırlama Desteği Eksik Belgeler ve Tamamlama Süreci Nasıl İşler?
Eksik bilgi ve belgelerin bulunması durumunda, Bakanlık veya incelemeci kuruluş, DYS/KEP aracılığıyla bildirimde bulunur. İstenen bilgi ve belgelerin bildirim tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde tamamlanması gereklidir. Bu süre içinde eksikler tamamlanmazsa başvuru iptal edilir.
23Pazara Giriş Projesi Hazırlama Desteği Projesine Ne Zaman Başlanabilir?
Projeye, ön inceleme çalışması sonrası Bakanlık tarafından onay verilmesi ve bu onayın başvuru sahibi şirkete KEP/DYS üzerinden iletilmesiyle başlanabilir. Projenin başlangıç tarihi, ön onayın iletilme tarihidir.
24Pazara Giriş Projesi Hazırlama Desteği Ödeme Başvurusu Nasıl Yapılır?
Onaylanan ihracat planına ilişkin destek ödeme başvuruları, onay tarihinden itibaren 6 ay içinde, gerekli belgeler ile incelemeci kuruluşa DYS/KEP üzerinden iletilmelidir. Ödemelerin şirket tarafından bankacılık kanalıyla yapılması gerekir.
25Pazara Giriş Projesi Hazırlama Desteğinde Belgelerin Saklama Süresi Ne Kadardır?
Destekle ilgili olarak DYS/KEP üzerinden ibraz edilen belgelerin asılları, gerektiğinde denetlenmek ve incelenmek üzere, ilgili mevzuata uygun olarak en az 10 yıl süreyle sınıflandırılmış bir biçimde saklanmalıdır.
26Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği Nedir?
Şirketler tarafından gerçekleştirilen yurt dışı pazar araştırması faaliyetine ilişkin ulaşım ve konaklama giderleri %50 oranında desteklenir. Faaliyet başına destek miktarı her yıl güncellenir. Şirketler yurt dışı pazar araştırması faaliyeti desteğinden bir takvim yılında azami 5 defa olmak üzere en fazla 20 defa yararlanabilirler.
27Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteğinde Hangi Giderler Desteklenir?
Ulaşım: Uluslararası ve şehirlerarası ulaşım için kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücretleri. Konaklama: Kişi başına günlük belirli bir bedele kadar konaklama (oda + kahvaltı) giderleri.

Bu giderler, yurt dışı pazar araştırması faaliyetinin en az 2 gün sürecek kısmı için ve yolculuk hariç en fazla 10 günlük süre için desteklenir.
28Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteğinden Yararlanma Şartları Nelerdir?
Yurt dışı pazar araştırması faaliyeti, Türkiye’den başlamalı ve Türkiye’ye dönüşle tamamlanmalıdır.

Her araştırma günü için, araştırma yapılan ülkede en az bir farklı kurum veya şirket ile görüşme yapılmalıdır.

Seyahat ve resmi tatil günleri hariç, görüşme yapılmayan günler için konaklama giderleri desteklenmez.

29Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği Başvuru Süreci Nasıl İşler?
Başvurular, şirket çalışanının Türkiye’ye dönüş tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde, incelemeci kuruluşa yapılır. Başvuruların değerlendirilmesi için şirket tarafından DYS üzerinden belirtilen belgelerin iletilmesi gerekmektedir.
30Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteğinde Başvuru İçin Hangi Belgeler Gerekli?
Başvuru için gerekli belgeler Genelge ekinde EK A (Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği Başvuru Bilgi ve Belgeleri) bölümünde belirtilmiştir.
31Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği Başvurusunun Değerlendirilmesi Nasıl Yapılır?
Yurt dışı pazar araştırması desteği için yapılan başvurular, incelemeci kuruluş tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sürecinde, araştırma faaliyeti sırasında yapılan görüşmeler ve harcamaların detayları göz önünde bulundurulur.
32Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteğinde Ödeme İşlemleri Nasıl Gerçekleştirilir?
Harcamaların destek kapsamında değerlendirilmesi için tüm ödemelerin şirket tarafından bankacılık kanalıyla yapılması gerekir. Çek ve elden yapılan ödemeler destek kapsamında değerlendirilmez. Ödemelerin bankacılık sistemi içinde tevsik edilebilir olması şarttır.
33Yurtdışı Fuar Katılım Desteği Nedir?
Firmalar, belirli şartlar altında %75'e kadar fuar katılımı desteklenir. Destek, yurtiçi ve yurtdışı fuarlar için geçerlidir. Desteklenen fuarlar Ticaret Bakanlığı sitesinde yayınlanır; bulunmazsa bir ay önceden başvuru yapılabilir. Yurtiçindeki bazı fuarlar da desteklenebilir.
34Fuar Desteklerinden Kimler Faydalanabilir?
Türkiye'deki işbirliği kuruluşları ve şahıs şirketleri dışındaki şirketler bu desteklerden yararlanabilir.
35Fuar Desteğinde Desteklenecek Giderler Hangileridir?
Desteklenecek giderler arasında yer kirası, stant kurulumu, nakliye ve ulaşım giderleri bulunur. Bu giderler, destek kapsamında bireysel ve sektörel nitelikteki uluslararası fuarlar için belirlenen limitler dahilinde karşılanır.
36Fuar Desteğinde Başvuru Süreci Nasıl İşler?
Fuarın bitiminden sonra 3 ay içinde Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden gerekli belgelerle başvuru yapılması gereklidir. Başvurunun geç yapılmış olması durumunda değerlendirmeye alınmaz.
37Fuar Desteği Başvurusunda Hangi Belgeler Gereklidir?
Başvuru için gereken belgeler, başvuru kılavuzunda detaylı olarak belirtilmiştir. Bu belgeler arasında harcama faturaları, katılım sözleşmeleri ve diğer ilgili dokümanlar yer alır.
38Hangi Fuarlar Destek Kapsamına Girer?
Destek kapsamına giren fuarlar, Bakanlık tarafından belirlenir ve bu fuarlar genellikle sektörel ve uluslararası niteliklere sahip olmalıdır. Fuarın sektörel ve uluslararası nitelik taşıması gereklidir.
39Fuar Desteği Destek Ödemeleri Nasıl Yapılır?
Destek ödemeleri, yapılan harcamaların destek kriterlerine uygunluğunun onaylanmasının ardından gerçekleştirilir. Ödemeler, bankacılık sistemi üzerinden yapılır ve nakit ödemeler genellikle kabul edilmez.
40Fuar Desteğinde Gözlemci Raporu Nedir ve Neden Gereklidir?
Gözlemci raporu, fuarın nasıl gerçekleştiğine dair bağımsız bir gözlemin sonuçlarını içerir. Bu rapor, fuar destek başvurularının değerlendirilmesi için zorunlu bir belgedir ve fuar organizasyonunun destek kriterlerine uygunluğunu doğrulamak için kullanılır.
41Yurtdışı Birim Desteği Nedir?
Firmaların yurtdışında açacakları ofis, mağaza, showroom, depo, vb. yerleri en fazla 25 birim olacak şekilde, 4 yıl boyunca, %75’e varan oranda desteklenebilmektedir. Hizmet sektöründe birim desteği, sektör ve tanım bazında farklılaşmaktadır.
42Yurtdışı Birim Desteğine Kimler Başvurabilir?
Türkiye'de kayıtlı şirketler ve bu şirketlerin yurt dışındaki şubeleri ya da doğrudan yurt dışında açtıkları birimler, belirli şartları taşımaları halinde bu destekten yararlanabilir.
43Yurtdışı Birim Desteğinden Yararlanma Şartları Nelerdir?
Destekten yararlanabilmek için, Türkiye'deki ana şirket ile yurt dışındaki birim arasında organik bir bağ olmalıdır. Ayrıca, destek başvurusu yapılan birimin Türkiye'deki ana şirketten sonra kurulmuş olması veya şirketin yurt dışı şirketin hisselerini satın alması gibi durumlar gereklidir.
44Yurtdışı Birim Desteğinde Hangi Giderler Destek Kapsamındadır?
Destek, yalnızca kira giderlerini kapsar. Bununla birlikte, kiralanan birimlerde yalnızca ticari faaliyetler için kullanılan alanlar desteklenir ve konut olarak kullanılan alanlar destek kapsamı dışındadır.
45Yurtdışı Birim Desteğinde Başvuru Süreci Nasıl İşler?
Başvurular, destek talebine konu olan kira ödemesinden sonra 6 ay içerisinde ilgili incelemeci kuruluşa yapılmalıdır. Başvuru süreci Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yürütülür.
46Yurt Dışında Şirket ve Marka Alım Desteğinden Kimler Yararlanabilir?
Türk şirketleri, yurt dışında yerleşik şirketlerin veya bu şirketlere ait markaların alımı için yapacakları harcamaları bu destek kapsamında değerlendirebilir.
47Yurt Dışında Şirket ve Marka Alım Desteğinde Hangi Giderler Desteklenmektedir?
Danışmanlık hizmetleri ve marka alımı için kullanılan kredilere ilişkin faiz giderleri desteklenir. Ancak, şirket değerleme raporu ve diğer ilgili belgelerin sunulması gerekmektedir.
48Yurt Dışında Şirket ve Marka Alım Desteği Başvurularında Hangi Belgeler Gerekli?
Başvuruda, şirket değerleme raporu, marka değerleme raporu ve alım sözleşmesi gibi belgeler gereklidir.
49Yurt Dışında Şirket ve Marka Alım Desteğinde Ön Onay Süreci Nedir?
Başvurular, şirketin uluslararası pazarlarda yer alma potansiyeli ve teknoloji transferi gibi çeşitli kriterler dikkate alınarak değerlendirilir ve Bakanlık tarafından ön onay verilir.
50Yurt Dışında Şirket ve Marka Alım Desteğinde İlişkili Kişi Kavramı Nedir?
İlişkili kişi; destek kapsamındaki şirketler, harcama yetkisi verilen şirketler, bu şirketlerin ortakları, yönetim, denetim veya sermayesi ile bağlı olan kişi veya kurumları kapsar.
51Yurt Dışında Şirket ve Marka Alım Desteği Yararlanma Kriterleri Nelerdir?
Destekten yararlanabilmek için, markanın yurt dışında en az 5 yıl süreyle tescilli olması ve tescilin geçerlilik süresinin devam ediyor olması gereklidir.
52Yurt Dışında Şirket ve Marka Alım Desteği Ödemeleri Nasıl Yapılır?
Destek ödemeleri, gerekli belgelerin sunulmasından ve Bakanlığın onayından sonra gerçekleştirilir. Ödemeler, bankacılık sistemi üzerinden yapılır.
53Küresel Tedarik Zinciri Desteği Nedir?
Şirketlerin küresel tedarik zinciri yatırımları iki yıl boyunca %50 desteklenir; projeden yalnızca bir kez yararlanılabilir. Yurt dışında üretilen ve Türkiye'de satışı yapılan ürünlerin depo kira giderleri de %50 desteklenir. Destek süresi dört yıldır ve bir şirket en fazla 25 birim için faydalanabilir.
54Küresel Tedarik Zinciri Desteğinden Kimler Yararlanabilir?
Bu desteklerden, ihracat faaliyetlerinde bulunan ve küresel tedarik zincirine entegre olmayı hedefleyen Türk şirketleri yararlanabilir.
55Küresel Tedarik Zinciri Desteğinde Hangi Faaliyetler Destek Kapsamındadır?
Destek kapsamına giren faaliyetler arasında makine ve ekipman harcamaları, yazılım giderleri, eğitim ve danışmanlık hizmetleri, sertifikasyon ve test/analiz giderleri bulunmaktadır.
56Küresel Tedarik Zinciri Desteğinde Başvuru Süreci Nasıl İşler?
Şirketler, gerekli belgelerle birlikte Küresel Tedarik Zinciri Destekleri için Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden başvuruda bulunurlar. Başvurular, ilgili değerlendirme komisyonu tarafından incelenir ve sonuçlandırılır.
57Küresel Tedarik Zinciri Desteği Başvurularında Hangi Belgeler Gerekli?
Başvurular için gerekli belgeler arasında şirket ve proje tanıtım dökümanları, detaylı proje planı, maliyet ve finansman planları yer alır.
58Küresel Tedarik Zinciri Desteğinde Ön Onay Süreci Nedir ve Nasıl İşler?
Başvurular önce ön inceleme aşamasından geçer. Eğer projenin uygulanabilirliği ve şirketin yeterliliği uygun görülürse, projeye başlamak için onay verilir.
59Küresel Tedarik Zinciri Desteğinde Projeye Ne Zaman Başlanabilir?
Projeye, Bakanlık tarafından onay verilmesinin ardından başlanabilir. Onay, Destek Yönetim Sistemi üzerinden şirkete bildirilir.
60Küresel Tedarik Zinciri Desteği Ödemeleri Nasıl Yapılır?
Onaylanan projeler için destek ödemeleri, gerçekleşen harcamaların belgelendirilmesi sonrasında yapılır. Ödemeler, şirketlerin banka hesaplarına doğrudan transfer edilir.
61Küresel Tedarik Zinciri Desteğinde Yurt Dışı Depo Kira ve Depolama Hizmetleri Desteklenir mi?
Evet, küresel tedarik zincirinde yer alan şirketler için yurt dışında depo kira ve depolama hizmet giderleri de destek kapsamına alınabilir.
62Küresel Tedarik Zinciri Desteğinde Destek Süresi Ne Kadardır?
Destekler, projenin niteliğine göre değişiklik göstermekle birlikte, genellikle belirlenen proje süresince sağlanır. Proje süresi boyunca destekten yararlanılabilir.
63Tanıtım Desteği Nedir?
Yurt dışında birimi olan şirketlerin ürün tanıtım giderleri %50 oranında ve her ülke için yıllık maksimum 6.989.353 TL'ye kadar desteklenir. Yurt içinde marka tescili olan ve yurtdışında tanıtım yapacak şirketler ise 11.183.893 TL'ye kadar destek alabilir. Destek süresi en fazla 4 yıldır.
64Kimler Tanıtım Desteğine Başvurabilir?
Bu destekten, Türkiye'de üretilen ürünlerle ilgili yurt dışına yönelik tanıtım faaliyetlerini gerçekleştiren şirketler yararlanabilir. Şirketlerin Türkiye'deki şirket ile yurt dışındaki şirket arasında organik bir bağının olması gerekmektedir.
65Tanıtım Desteğinde Desteklenen Giderler Hangileridir?
Desteklenen giderler arasında yurt dışındaki reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için yapılan harcamalar bulunur. Bu faaliyetler kapsamında yapılan giderler, ilgili şirketlerin üye olduğu İhracatçı Birlikleri tarafından değerlendirilir.
66Tanıtım Desteğinde Başvuru Süreci Nasıl İşler?
Şirketler, destek talebine konu olan tanıtım faaliyetlerine ilişkin gerekli belgeleri topladıktan sonra, Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden ilgili İhracatçı Birliğine başvuruda bulunurlar. Başvuru, yapılan tanıtım faaliyetinin bitiminden itibaren 6 ay içinde yapılmalıdır.
67Tanıtım Desteğinde Başvuruda Hangi Belgeler Gereklidir?
Başvuru için gereken belgeler arasında harcama faturaları, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine dair sözleşmeler ve diğer destekleyici dokümanlar yer alır.
68Tanıtım Desteğinde Destek Ödeme Süreci Nasıl İşler?
Destek ödemeleri, başvurunun onaylanmasının ardından yapılır. Tüm ödemeler bankacılık kanalıyla gerçekleştirilir ve destek miktarı, yapılan harcamaların uygunluğuna ve destekleme oranına bağlı olarak hesaplanır.
69Tanıtım Desteğinde Destekten Yararlanma Koşulları Nelerdir?
Destekten yararlanabilmek için şirketlerin destek başvuru tarihinden en az 1 yıl önce kurulmuş olmaları gerekmektedir. Ayrıca, destekten yararlanacak şirketlerin ilişkili kişi durumunda olmamaları önemlidir.
70Tanıtım Desteğinde Yurt Dışında Düzenlenen Belgeler Nasıl Onaylanır?
Yurt dışında düzenlenen belgeler, ilgili ülkedeki Türk Ticaret Müşavirliği veya Ataşeliği tarafından onaylanmalıdır. Bu onay süreci, belgelerin ilgili ülke mevzuatına uygun olarak düzenlendiğini ve harcamaların rayice uygun olduğunu teyit eder.
71Eximbank’ın Uyguladığı Faiz Oranı ile CIRR Arasındaki Farkın Desteklenmesi Desteği Nedir?
Eximbank, orta ve uzun vadeli ihracat kredilerinde faiz farkını CIRR ile karşılar ve kredi sigortası faiz desteği sağlar. Reasürörler tarafından karşılanamayan zararların %60'ını aşan kısmı için 55.925.645 TL'ye kadar destek sunar. Özel nitelikli mal ihracatında, reasürör bulunamadığında veya yetersiz olduğunda %50 destek verir, maksimum 279.628.225 TL.
72Kimler Eximbank’ın Uyguladığı Faiz Oranı ile CIRR Arasındaki Farkın Desteklenmesi Desteğine Başvurabilir?
Eximbank, bu destekten yararlanmak üzere belirtilen belgelerle Ticaret Bakanlığına başvuruda bulunabilir. Destek, Eximbank tarafından verilen ihracat kredileri için geçerlidir.
73Eximbank’ın Uyguladığı Faiz Oranı ile CIRR Arasındaki Farkın Desteklenmesinden Faydalanma Şartları Nelerdir?
Destekten faydalanabilmek için, Eximbank'ın uyguladığı faiz oranının CIRR ile arasındaki farkın belirlenmesi ve bu farkın desteklenebilir olması gerekir. Ayrıca, Eximbank'ın destek kapsamında uyguladığı sabit faiz oranları, ilgili ortalama vadeler için belirlenen limitler çerçevesinde olmalıdır.
74İhracat Kredi Sigortası Tazmin Desteği Nedir?
İhracat kredi sigortası tazmin desteği, Eximbank tarafından sağlanan ihracat kredi sigortasının tazminat ödemesinin desteklenmesi amacıyla verilir. Bu destek, ihracatçıların alacak risklerini minimize etmelerine yardımcı olur.
75İhracat Kredi Sigortası Tazmin Desteğinde Ödemeler Nasıl Yapılır?
Ticaret Bakanlığı, destek müracaatlarını değerlendirerek destek tutarlarını belirler ve ilgili ödeme miktarlarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na bildirir. Ödemeler, belirlenen kurlar üzerinden Türk Lirası olarak yapılır.
76EximBank Desteklerinde Denetim Süreci Nasıl İşler?
Eximbank, her takvim yılı için yararlandığı desteklere yönelik bağımsız denetim kuruluşu tarafından denetlenir ve denetim raporunu belirlenen süreler içinde Bakanlığa sunar. Bakanlık gerekli gördüğü durumlarda yerinde inceleme yaparak işlemlerin Genelgeye uygunluğunu denetleyebilir.
77Yeşil Mutabakata Uyum Projesi Desteği Nedir?
Şirketler tarafından yeşil mutabakata uyum projesi kapsamında alınan danışmanlık hizmeti giderleri, 5 yıl süresince %50 oranında ve toplamda 10.000.000 TL’ye kadar desteklenir.
78Tasarımcı Şirket ve Tasarım Ofisi Desteği Nedir?
Tasarımcı şirketleri ve tasarım ofislerinin yurt dışında tanınmaları ve markalaşmaları amacıyla marka, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım tescili ve marka tescilinin yenilenmesi/korunması giderleri, yurt dışı birim kira, temel kurulum, dekorasyon, konsept mimari çalışmaları ile birimlerin kiralanmasına ilişkin danışmanlık giderleri ile vergi/resim/harç giderleri, istihdam giderleri, danışmanlık, fuar ve tanıtım faaliyetlerine ilişkin giderleri, 4 yıl süresince %50 oranında desteklenir.
79Tasarımcı Şirket ve Tasarım Ofisi Desteğine Kimler Başvurabilir?
Bu destekten, tasarımcı şirketler ve tasarım ofisleri yararlanabilir. Başvurular, ihracatçı birlikleri üzerinden yapılır.
80Tasarımcı Şirket ve Tasarım Ofisi Desteğinden Yararlanma Şartları Nelerdir?
Destekten yararlanmak için şirketlerin, destek yönetim sistemi üzerinden uygun belgelerle başvuru yapmaları gerekmektedir. Ayrıca, başvurulan projelerin ve harcamaların genelgede belirtilen kriterlere uygun olması zorunludur.
81Tasarımcı Şirket ve Tasarım Ofisi Desteğinde Hangi Giderler Destek Kapsamındadır?
Destek kapsamına, yurt dışı tanıtım harcamaları, fuar katılımları, kira giderleri, tasarım ve dekorasyon harcamaları, patent ve marka tescil harcamaları ile tasarımcı ve modelist maaş giderleri gibi çeşitli kalemler girer.
82Tasarımcı Şirket ve Tasarım Ofisi Desteği Başvurularında Hangi Belgeler Gerekli?
Başvuruda, şirket değerleme raporları, tasarım ve marka tescil belgeleri, kira sözleşmeleri gibi belgeler gereklidir. Tüm belgeler, destek yönetim sistemi üzerinden iletilmelidir.
83Tasarımcı Şirket ve Tasarım Ofisi Desteği Ön Onay Süreci Nasıl İşler?
Başvurular öncelikle ön değerlendirme sürecinden geçer. Eğer projenin ve şirketin yeterliliği uygun görülürse, destek için resmi onay verilir.
84Tasarımcı Şirket ve Tasarım Ofisi Desteği Ödemeleri Nasıl Yapılır?
Onaylanan projeler için destek ödemeleri, belgelenen harcamaların teyit edilmesinin ardından yapılır. Ödemeler, şirketlerin banka hesaplarına direkt olarak transfer edilir.
85Tasarımcı Şirket ve Tasarım Ofisi Desteğinden Yararlanma Süresi Ne Kadardır?
Bu destekten yararlanma süresi maksimum dört yıldır. Süre, destek kapsamına alınma tarihinden itibaren başlar.
86Gemi ve Yat Sektörüne Tasarım Desteğinden Kimler Faydalanabilir?
Bu destekten, 17/8/2022 tarihli ve 5973 sayılı Cumhurbaşkanı kararı kapsamında yer alan, gemi ve yat sektöründe faaliyet gösteren şirketler yararlanabilir.
87Gemi ve Yat Sektörüne Tasarım Desteği İçin Başvuru Süreci Nasıl İşler?
Destek başvuruları, Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yapılır. Şirketler, belirlenen belgelerle birlikte ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç altı ay içerisinde incelemeci kuruluşa başvurmalıdır.
88Gemi ve Yat Sektörüne Tasarım Desteği Başvurusunda Hangi Belgeler Gereklidir?
Başvuru için gerekli belgeler DYS aracılığıyla iletilir ve başvuru sahibine yapılacak bildirimler DYS aracılığıyla yapılır. Belgelerin asıllarının saklanması zorunludur ve en az 10 yıl süreyle sınıflandırılmış bir biçimde saklanmalıdır.
89Gemi ve Yat Sektörüne Tasarım Desteğinde Eksik Belgelerin Tamamlanması Süreci Nasıl İşler?
Eksik bilgi ve belgelerin tamamlanması için şirketlere üç ay süre verilir. Bu süre, Bakanlık veya incelemeci kuruluş tarafından yapılan bildirim tarihiyle başlar. Eksik tamamlama süresi sona erdikten sonra yapılacak incelemelerde ilk eksik bildirimine konu edilmemiş eksik bilgi ve belgeler bulunursa, Bakanlık uygun görürse bir defaya mahsus üç aya kadar ilave süre verilebilir.
90Gemi ve Yat Sektörüne Tasarım Desteğinde Ödeme Esasları Nelerdir?
Destek ödemeleri, bankacılık kanalıyla yapılmalıdır. Uluslararası standartlarda bankacılık sisteminin yerleşmediği ülkelerde yapılan ödemeler, Bakanlık yurt dışı temsilcisinin onayına sunulmalıdır. Ödemelerin yalnızca bankacılık sistemi içinde tevsik edilebilir olması zorunludur.
91Gemi ve Yat Sektörüne Tasarım Desteğinde Yurt Dışında Düzenlenen Belgelerin Onayı Nasıl Yapılır?
Yurt dışında düzenlenen belgeler, ilgili ülkedeki Bakanlık yurt dışı temsilcisi tarafından onaylanmalıdır. Bu onay, belgenin ilgili ülke mevzuatına uygun olarak düzenlendiğini ve harcamanın ortalama rayice uygun olduğunu teyit eder.
92Marka ve TURQUALITY® Desteğine Kimler Başvurabilir?
Türkiye'de kayıtlı şirketler, belirtilen kriterleri karşıladıkları takdirde bu destek programından yararlanabilirler. Destek, ihracat potansiyeli olan ve marka değerini artırmayı hedefleyen şirketlere yöneliktir.
93Marka ve TURQUALITY® Desteği Kapsamındaki Faaliyetler Nelerdir?
Destek, şirketlerin yurt dışındaki tanıtım faaliyetleri, uluslararası fuarlara katılım, pazar araştırması, danışmanlık hizmetleri, depolama ve kira giderleri gibi geniş bir yelpazeyi kapsar.
94Marka ve TURQUALITY® Desteği Başvuru Süreci Nasıl İşler?
Şirketler, Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden gerekli belgelerle başvuruda bulunurlar. Başvurular, ilgili ihracatçı birlikleri tarafından değerlendirilir ve onaylanır.
95Marka ve TURQUALITY® Desteği Başvurularında Hangi Belgeler Gerekli?
Başvuruda, şirket faaliyet raporları, yurt dışı marka tescil belgeleri, fuar katılım belgeleri, danışmanlık sözleşmeleri gibi belgeler gereklidir. Ayrıca, yapılan harcamaların detaylı faturaları ve ödeme belgeleri sunulmalıdır.
96Marka ve TURQUALITY® Desteği Ödemeleri Nasıl Yapılır?
Destek ödemeleri, onaylanan harcamaların belgelenmesi ve gerekli değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından gerçekleştirilir. Ödemeler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası aracılığıyla yapılır.
97Marka ve TURQUALITY® Destek Süresi Ne Kadardır?
Destek süresi, genellikle şirketin yurt dışı pazarlama faaliyetlerinin başlangıç tarihinden itibaren belirlenen dönemi kapsar. Bu süre içinde şirket, destekten faydalanabilir.
98Marka ve TURQUALITY® Desteğinden Yararlanma Şartları Nelerdir?
Şirketin, destek programı kapsamına giren faaliyetleri yürütmesi ve bu faaliyetler için gerekli belgeleri sunması gerekmektedir. Ayrıca, şirketin destek programı kriterlerine ve ihracat hedeflerine uygun olması zorunludur.
99Çok Kanallı Zincir Mağaza Desteği Nedir?
Çok Kanallı Zincir Mağaza Desteği, franchise ve yurt dışı birimleri için marka tescili, kira, tanıtım gibi giderleri 5 yıl boyunca yıllık 180 milyon TL’ye kadar %50 oranında destekler. Şirketler, performansa bağlı olarak süreyi 5 yıl daha uzatabilir. Destek süresi sona erdiğinde, aynı franchise veya birim için 5 yılı aşmayacak şekilde devam edebilir. Yabancı zincir mağaza satın alımları desteklenmez.
100Çok Kanallı Zincir Mağaza Desteğine Kimler Başvurabilir?
Bu destekten, belirli şartları karşılayan çok kanallı zincir mağazalar yararlanabilir. Şartlar arasında yurt içinde en az 100 fiziksel perakende mağazasına sahip olmak ve markaların yurt dışında tescilli olması yer alır.
101Çok Kanallı Zincir Mağaza Desteğinde Hangi Giderler Destek Kapsamındadır?
Desteklenen giderler arasında yurt dışındaki kira giderleri, temel kurulum ve mimari çalışmalar, marka tanıtımı ve tescil yenileme gibi faaliyetler bulunmaktadır.
102Çok Kanallı Zincir Mağaza Desteğinde Başvuru Süreci Nasıl İşler?
Başvurular, belirtilen belgelerle birlikte Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yapılır. Başvuru süreci, incelemeci kuruluşlar tarafından yönetilir ve değerlendirilir.
103Çok Kanallı Zincir Mağaza Desteği Başvurularında Hangi Belgeler Gerekli?
Başvuru için gereken belgeler arasında kira sözleşmeleri, marka tescil belgeleri, tanıtım ve kurulum faturaları gibi desteklenen faaliyetlere ait belgeler yer alır.
104Çok Kanallı Zincir Mağaza Desteğinde Ödeme Süreci Nasıl İşler?
Destek ödemeleri, yapılan incelemeler ve değerlendirmeler sonucunda uygun bulunan giderler için yapılır. Ödemeler, belgelerin onaylanmasının ardından gerçekleştirilir.
105Çok Kanallı Zincir Mağaza Desteğinden Yararlanma Süresi Ne Kadardır?
Destek, belirlenen projeler için, projenin başlangıcından itibaren yürürlükte olan Cumhurbaşkanı Kararı'nda belirtilen süre boyunca sağlanır.
106Çok Kanallı Zincir Mağaza Desteğinde Destek Sürecinde Yerinde İncelemeler Nasıl Yapılır?
Yurt dışı temsilciler tarafından yerinde incelemeler gerçekleştirilir. Bu incelemeler, desteklenen faaliyetlerin ve harcamaların karara uygunluğunu doğrulamak için yapılır.
107Çok Kanallı Zincir Mağaza Desteği Özel Koşulları Nelerdir?
Destekten yararlanabilmek için, şirketlerin ilişkili kişi olmamaları ve kiralanan birimlerin konut olarak kullanılmaması gerekmektedir. Ayrıca, tanıtım faaliyetleri ve kira giderleri için yerinde incelemeler ve ek belgeler sunulmalıdır.
108Ur-Ge Projesi Nedir?
Uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesi (UR-GE) projesi, şirketlerin, kümeleme anlayışı ile müştereken ihracata yönlendirilmeleri ve düzenli ihracatçı olmaları amacıyla, işbirliği kuruluşlarınca, üyesi şirketlere yönelik olarak yürütülen; amacı, kapsamı, süresi ile bütçesi belirli ihtiyaç analizi, istihdam, eğitim, danışmanlık, tanıtım, yurt dışı pazarlama, sanal yurt dışı pazarlama ve alım heyeti faaliyetlerinden oluşan projeyi ifade eder. Ur-Ge Projesi, mal ihracatı için kullanılan terimdir. Hizmet ihracatında Hizmet Sektöründe Rekabet Gücünün Artırılması - HİSER Projesi ifadesi kullanılmaktadır.
109UR-GE Proje Desteği Nedir?
UR-GE Proje Desteği, şirketlerin kümeleme anlayışıyla ihracat faaliyetlerine yönlendirilmeleri ve düzenli ihracatçı olmalarını sağlamak amacıyla işbirliği kuruluşlarınca yürütülen, ihtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık, tanıtım ve diğer faaliyetleri içeren destek programıdır.
110Ur-Ge Projelerine Kimler Başvurabilir?
İhracatçı birlikleri, ticaret ve sanayi odaları, organize sanayi bölgeleri, sektör dernekleri gibi çeşitli işbirliği kuruluşları UR-GE Proje Desteğine başvurabilir.
111UR-GE Projelerinde Hangi Faaliyetler Desteklenir?
Projelerde, şirket ve sektör analizi, değer ve tedarik zinciri analizi, eğitim, danışmanlık, yurt dışı pazarlama ve alım heyeti gibi faaliyetler desteklenir.
112UR-GE Projelerinde Başvuru ve Değerlendirme Süreci Nasıl İşler?
İşbirliği kuruluşları, projeye dair belgeleri Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) ileterek başvuru yapar. Bakanlık, projeleri değerlendirerek onaylar veya değişiklik talebinde bulunabilir.
113UR-GE Projelerinde İhtiyaç Analizi Faaliyeti Nedir ve Nasıl Yürütülür?
İhtiyaç analizi, UR-GE projelerinin ilk aşamasıdır ve şirketlerin rekabet güçlerinin ve ihracat kapasitelerinin geliştirilmesi için yapılır. İhtiyaç analizi sonuçları, iş planı ve ihracat stratejisini belirlemek için kullanılır.
114UR-GE Projelerinde Eğitim ve Danışmanlık Faaliyetleri İçin Hangi Giderler Desteklenir?
Eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinde hizmet bedeli ve ilgili organizasyon giderleri (salon kirası, tercümanlık hizmeti vb.) destek kapsamındadır.
115UR-GE Projelerinde Tanıtım Faaliyetleri Neleri Kapsar?
Küme internet sitesi, küme kimliği oluşturma, basılı ve dijital medya tanıtımları, tanıtım filmleri gibi çeşitli tanıtım faaliyetleri desteklenir.
116UR-GE Projelerinde Destek Başvuruları İçin Son Teslim Tarihi Nedir?
Destek başvuruları, faaliyet bitim tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde yapılmalıdır.
117UR-GE Projelerinde Destek Ödeme Başvurularında Hangi Belgeler Gerekli?
Ödeme başvuruları için, faturalar, banka dekontları, kredi kartı ekstreleri gibi harcamaya dair belgeler gereklidir.
118UR-GE Projelerinde Yurt Dışında Düzenlenen Belgeler Nasıl Onaylanır?
Yurt dışında düzenlenen belgeler, ilgili Bakanlık yurt dışı temsilciliği tarafından onaylanmalıdır.
119İhracat Konsorsiyumu Desteği Nedir?
İhracat konsorsiyumu, Ticaret Bakanlığı tarafından ihracatçıları örgütlendirmek ve aralarındaki işbirliğini yurt dışı pazarlardaki fırsat ve tehditler çerçevesinde geliştirmek suretiyle ihracatı artırmak, ihracatçı sektörlerin ortak hareket etmelerini ve uzmanlaşma temelinde ölçek ekonomileri sağlamak üzere ihracat konsorsiyumu statüsü verilen şirketleri ifade etmektedir.
120İhracat Konsorsiyumu Desteğinden Kimler Faydalanabilir?
En az 5 milyon TL ödenmiş sermayeye sahip ve kümelenme anlayışı çerçevesinde en az 3 şirketin ortak olduğu konsorsiyumlar bu destekten faydalanabilir.
121İhracat Konsorsiyumu İçin Destek Başvurusu Nasıl Yapılır?
Başvurular, Ek-1'de yer alan belgelerle birlikte Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yapılır ve Bakanlıkça içerik, şekil ve bütünlük açısından incelenir.
122İhracat Konsorsiyumu İçin Hangi Giderler Desteklenir?
İhracat konsorsiyumlarının pazarlama ve tanıtım faaliyetleri, pazar araştırması ve rapor satın alma, eğitim ve danışmanlık giderleri desteklenir.
123İhracat Konsorsiyumu İçin Başvuruda İstenen Belgeler Nelerdir?
İhracat konsorsiyumu statüsü başvurusu için şirketin faaliyet planı, pazarlama stratejisi, bölüm yöneticisi ve personel tecrübesine dair bilgiler ve diğer ilgili dokümanlar gereklidir.
124İhracat Konsorsiyumu Statüsü Alındıktan Sonra Ne Yapılmalıdır?
Statü alan şirket, 5 yıllık faaliyet planını Bakanlığa sunmalı ve onaylanmasının ardından belirtilen faaliyetlere başlayabilir.
125İhracat Konsorsiyumu Paydaşları Aynı Anda Kaç Konsorsiyumda Yer Alabilir?
Bir ihracat konsorsiyumu paydası aynı anda en fazla bir ihracat konsorsiyumunda yer alabilir.
126Destek Ödemeleri Nasıl Yapılır?
Destek ödemeleri, gerekli belgelerin sunulması ve Bakanlık tarafından onaylanması ardından gerçekleştirilir. Tüm ödemeler bankacılık kanalıyla yapılır.
127İhracat Konsorsiyumu Statüsünün İptali Hangi Durumlarda Gerçekleşir?
Eğer ihracat konsorsiyumu belirli ihracat miktarlarını gerçekleştiremezse veya Genelge hükümlerine aykırı durumlar tespit edilirse statüsü iptal edilebilir.
128İhracat Konsorsiyumu Desteğinde Yurt Dışında Düzenlenen Belgelerin Onayı Nasıl Yapılır?
Yurt dışında düzenlenen belgeler, ilgili ülkedeki Türk Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği tarafından onaylanmalıdır.
129Ticaret Bakanlığınca Belirlenen Hedef Ülkeler Nedir?
Ticaret Bakanlığı her yıl hedef ülkeleri belirler. Bu ülkeler için giderlerde destek oranları 20 puan artırılabilir. Desteklenen giderler, hedef sektörlere yönelikse ek olarak 5 puan eklenir. Destek miktarı giderlerin %75'ini geçemez. Hizmet ve mal ihracatında hedef ülkeler farklı olabilir.
130Ticaret Bakanlığı Hedef Sektörler Nedir?
Hedef sektörlere ilişkin Nace kodları Ticaret Bakanlığı tarafından belirtilmiştir. 5 Sektör hedef sektördür.

GIDA SEKTÖRÜ

03- Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği

10- Gıda ürünlerinin imalatı

11- İçeceklerin imalatı

ELEKTRİK ELEKTRONİK SEKTÖRÜ

26- Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı-elektrik/elektronik

27- Elektrikli teçhizat imalatı-elektrik/elektronik

MAKİNE SEKTÖRÜ

28- Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makina ve Ekipman İmalatı

OTOMOTİV SEKTÖRÜ

29- Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı

30- Diğer ulaşım araçlarının imalatı

KİMYA SEKTÖRÜ

19- Kök kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı

20- Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı

21- Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı

131Yeni Nesil İhracat Destekleri Ne Demektir?
Yeni nesil ihracat destekleri, gelenekselin ötesine geçerek teknoloji, hizmet ihracatı, dijital pazarlama, e-ticaret ve startup'lar gibi alanlara odaklanır.

Ayrıca, sürdürülebilirlik, yeşil enerji, Ar-Ge ve inovasyon teşviklerini de içerir. Şirketlere uluslararası pazar araştırmalarından, markalaşma ve tasarım faaliyetlerine kadar geniş destek sağlarlar. Amaçları, firmaların uluslararası rekabet güçlerini artırmak ve küresel pazarda daha etkin ve sürdürülebilir bir konuma gelmelerini sağlamaktır.
132Prefinansman İmkanları Ne Demektir?
2022'deki düzenleme ile İhracatı Geliştirme A.Ş.'nin kefaleti ve EximBank'ın kredi veya sigortasıyla "Prefinansman İmkanları" sunuldu. Bu, ihracat yapacak şirketlerin ön ödeme sağlayarak nakit ihtiyaçlarını karşılamasını sağlar. Prefinansman, üretim ve ihracat faaliyetlerini destekler, özellikle KOBİ'ler için büyümeyi ve rekabeti kolaylaştırır.
133Ticaret Bakanlığı Desteklerinden Yararlanmak İçin Önceden Ihracat Yapma Şartı Bulunmakta Mıdır?
Böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır. Bununla birlikte, şirketlerin mal ihracatı ve e-ihracatta en az bir yaşında olması, şahıs şirketi olmaması gerekmektedir. Kooperatifler ve dernek/vakıf iktisadi işletmelerinin desteklerden yararlanmaları mümkündür.

Bununla birlikte, teknik müşavirlik veya yönetim danışmanlığı gibi bazı tebliğlerde son iki yıl içindeki gelirinin belirli bir kısmını ihracat yapma bulunur.
134Yurtdışı Mağaza, Depo, Birim Açmak İstiyorum. Destekler Var Mı?
Ticaret Bakanlığı'nın mal ihracatına ilişkin destek mekanizmasının hemen tamamında yurtdışında açacağınız ofis, mağaza, showroom, depo gibi birimlere yönelik destekler bulunmaktadır. Hizmet sektörlerinde ise durum biraz daha farklıdır.

Örneğin sağlık turizminde yurtdışı birimden kastedilen Türkiye'ye sağlık turizmi çekmek için kurulacak ön tanı merkezi veya Türkiye'de yerleşik sağlık turizminin tanıtımını yapacak birimlerdir. E-ihracatta ise B2B2C şeklindeki yapılacak işler için yurtdışındaki depoların kiralanması gibi destekler bulunmaktadır.
135Ticaret Bakanlığının E-İhracat Desteklerinden Nasıl Yararlanılır?
Ticaret Bakanlığının sunduğu desteklerden yararlanmak için;

- öncelikle ilgili ihracatçı birliklerine üye olmaları

- sonrasında destekten yararlanmak için gerekli belge ve bilgilerle birlikte e-ihracat destek ön onayı ve ödeme başvurusu yapmaları gerekmektedir.

136Şirketlerin Yararlanabileceği E-İhracat Destek Türleri Nelerdir?
Şirketlerin yararlanabileceği e-ihracat destekleri aşağıda yer almaktadır.

-Dijital Pazarlama Tanıtım Desteği

-Sipariş Karşılama Hizmeti Desteği

-Pazaryeri Komisyon Gideri Desteği

-Çevrimiçi Mağaza ve Hedef Ülke E-Ticaret Paydaşlarından Alınan Hizmet Desteği
137Dijital Pazaryeri Tanıtım Desteği Nedir?
Dijital pazaryeri tanıtım hizmetleri, ürünlerin ve markaların pazaryerlerinde öne çıkarılmasını sağlamak için tıklama başına ödeme modeli gibi yöntemler kullanan aracı hizmet sağlayıcı şirketler tarafından sunulan dijital pazarlama hizmetleridir. Bu hizmetler yurt dışı pazar yerlerinde reklam ve ürüne ilişkin yorum hizmetlerini içerir. Ancak, komisyon, üyelik, vergi (dolaylı vergi hariç) ve diğer ücretler destek kapsamı dışındadır.
138Dijital Pazaryeri Tanıtım Desteğinde Miktar ve Süreler Nedir?
Şirketler, yurt dışı pazaryerlerinde yaptıkları dijital reklamlar aracılığıyla elde ettikleri toplam satışların

%20'sini geçmeyen miktarda yapılan harcamaların %50'sini, her pazaryeri için 3 yıl süreyle destek alabilirler.
139Sipariş Karşılama Hizmeti Desteği Nedir?
Şirketler, e-ihracat yapılan ülkedeki toplam e-ticaret satışlarının %10’unu aşmayan kısmı için, ilgili pazaryerlerinden veya onaylı firmalardan alınan hizmet giderlerinin %50'si olacak şekilde en fazla 3 yıl süreyle sipariş karşılama desteğinden yararlanabilir.

Eğer şirket, yurt dışı pazaryerlerine ek olarak kendi e-ticaret sitesinden veya diğer dijital platformlardan satış yapıyorsa, bu satışlar Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi ile hesaplanır.
140Çevrimiçi Mağaza ve Hedef Ülke E-Ticaret Paydaşlarından Alınan Hizmet Desteği Nedir?
Ticaret Bakanlığı, Çin, Hindistan ve Japonya’da geçerli olmak üzere “Çevrimiçi mağaza ve hedef ülke e-ticaret paydaşlarından alınan hizmet desteği” paketini sunarak, şirketlerin bu pazarlara giriş maliyetlerini hafifletmeyi amaçlamaktadır. Bu destekle şirketler; mağaza açılışı, tasarım, yıllık ödemeler, tercüme, ürün yönetimi gibi birçok hizmeti %50 oranında desteklenmek üzere alabilirler. Ancak, komisyon ve depozito ödemeleri destek dışında bırakılmıştır.
141Ticaret Bakanlığının Teknik Müşavirlik Sektörüne Sağladığı Destekler Neler?
Ticaret Bakanlığı, teknik müşavirlik şirketlerinin yurt dışındaki ofislerinden reklam, tanıtım, pazarlama faaliyetlerine; yurtdışı fuar, seminer ve konferans katılımlarına; pazar araştırması seyahatlerine; mesleki sorumluluk sigortası ve yazılım harcamalarına; yurtdışı teknik eğitim programlarına ve uluslararası mesleki yarışmalara katılımlarına; en az 4 katılımcı firma ile düzenlenen yurtdışı heyetlere; yurtdışında kazanılan ihaleler sonucunda elde edilen teknik müşavirlik işlerine yönelik kapsamlı bir Devlet Yardımı programı yürütmektedir.Bu destekler, Fiyat İstikrar ve Destekleme Fonu kaynaklarıyla sağlanmaktadır.
142Hangi Hizmet Sektörleri Destek Kapsamındadır?
Hemen tüm sektörler hizmet ihracatı desteği kapsamındadır. 5448 Sayılı Karar’da aşağıdaki sektörler düzenlenmiştir.

-Eğitim Hizmetleri Sektörü

-Diğer Sektörler

-Fuarcılık Sektörü

-Kültürel ve Yaratıcı Endüstri Hizmetleri Sektörü

-Lojistik ve Taşımacılık Hizmetleri Sektörü

-Sağlık ve Spor Turizmi Hizmetleri Sektörü

-Yeşil Hizmetler Sektörü

-Yönetim Danışmanlığı Sektörü

Bunların dışında Bilişim Sektörü, 5447 sayılı Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması ve E Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı Kararı kapsamında düzenlenmiştir.

5449 Sayılı Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağlarının Desteklenmesi Hakkında Karar kapsamında da destekler bulunmaktadır.

Teknik Müşavirlik Destekleri ise, 2014/10 Sayılı Karar’da düzenlenmiştir.
143Eğitim Hizmetlerine Yönelik Destekler Nelerdir?
Eğitim hizmetlerine yönelik destekler, marka tescili ve koruma, pazara giriş belgeleri, acente komisyonu, tanıtım heyeti, uluslararası öğrenci ofisleri kapasite geliştirme, akademisyen istihdamı, uluslararası sıralama, uluslararası kuruluşlara üyelik, reklam, tanıtım ve pazarlama, birim desteği ve yurt dışı etkinlik katılımını kapsayan çeşitli maddeler altında sunulmaktadır.
144Eğitim Hizmetlerine Yönelik Yurt Dışı Etkinlik Katılım Desteği Nedir?
Yurt dışı etkinlik katılım desteği, bireysel veya milli düzeyde katılım sağlanan yurt dışı etkinliklere ilişkin giderlerin karşılanmasına yönelik bir destektir. Fiziki veya sanal olarak düzenlenen etkinliklere ilişkin nakliye, kayıt ücretleri, yer kirası, stant harcamaları ve temsilci ulaşım giderleri desteklenir.
145Eğitim Hizmetlerine Yönelik Hiser Projesi Nedir Ve Nasıl Desteklenir?
HİSER Projesi, hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin ihracata yönlendirilmesi amacıyla yürütülen projelerdir. İhtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık ve pazarlama gibi faaliyetler bu projeler kapsamında desteklenir.
146Eğitim Hizmetlerine Yönelik Ürün Yerleştirme Desteği Neyi Kapsar?
Ürün yerleştirme desteği, yurt dışında gösterimi yapılan sinema filmi, dizi, animasyon filmi ve program formatı ile dijital oyunlardaki ürün yerleştirme giderlerinin karşılanmasını içerir.
147Eğitim Hizmetlerine Yönelik Rapor Desteği Nasıl Sağlanır?
Rapor desteği, yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ve eylem planlarının oluşturulması için gerekli raporların satın alınmasına yönelik giderleri kapsar.
148Eğitim Hizmetlerine Yönelik Sektörel Alım Heyeti Ve Sektörel Ticaret Heyeti Programlarına Nasıl Destek Verilir?
Bu programlar, yabancı katılımcıların ulaşım ve konaklama giderleri, tercümanlık ve organizasyon giderleri, tanıtım materyalleri ve ilgili faaliyet alanlarına yönelik giderlerin karşılanması şeklinde desteklenir.
149Eğitim Hizmetlerine Yönelik Yurt İçi Etkinlik Katılım Desteği Hangi Giderleri Kapsar?
Yurt içi etkinlik katılım desteği, nakliye, kayıt ücretleri, yer kirası ve stant harcamaları gibi giderleri kapsar.
150Eğitim Hizmetlerine Yönelik Hiser Projesi Eğitim Ve Danışmanlık Faaliyeti Nasıl Desteklenir?
HİSER Projesi eğitim ve danışmanlık faaliyeti desteği, proje kapsamında gerek duyulan eğitim ve danışmanlık hizmetleri için yapılan harcamaların karşılanmasını içerir.
151Eğitim Hizmetlerine Yönelik Hiser Projesi Istihdam Faaliyeti Desteği Ne Amaçla Verilir?
HİSER Projesi istihdam faaliyeti desteği, projenin organizasyon ve koordinesi için gerekli olan uzman personelin istihdam giderlerinin desteklenmesi amacıyla verilir.
152Fuarcılık Hizmetlerinde Hangi Destekler Sağlanmaktadır?
Markaların yurt dışında tescil ve korunmasına yönelik giderler, pazara giriş belgeleri, birim giderleri (brüt kira ve belgelendirme gibi), reklam, tanıtım ve pazarlama aktiviteleri, bireysel katılım desteği, yurt dışı fuar organizasyon desteği, ürün yerleştirme desteği ve sektörel alım heyeti gibi çeşitli destekler sağlanmaktadır.
153Fuarcılık Hizmetlerine Yönelik Desteklerde Tescil Ve Koruma Desteği Hangi Giderleri Kapsar?
Yurt içinde tescil edilmiş markaların yurt dışında tescili ve korumasına yönelik olarak marka/patent bürosu hizmetleri, araştırma, inceleme ve tescil yenileme giderleri ile zorunlu giderler ve yıllık en fazla 100.000 TL tutarında hukuki danışmanlık giderleri desteklenmektedir.
154Fuarcılık Hizmetlerine Yönelik Desteklerde Birim Desteği Nedir Ve Nasıl Uygulanır?
Yurt dışındaki birimlerin brüt kira, komisyon ve belgelendirme giderleri desteklenir. Yararlanıcılar, daha önce açılan birimler için de destekten yararlanabilir. Her yıl birim yerinde inceleme yapılır ve uygunluk değerlendirilir.
155Fuarcılık Hizmetlerine Yönelik Desteklerde Reklam, Tanıtım Ve Pazarlama Desteği Nasıl Işler?
İşbirliği kuruluşlarının belirli faaliyetlere yönelik giderleri desteklenir. Bu faaliyetler, etkin iletişim yöntemleri kullanılarak uygun mekânlarda doğru hedef kitleye ulaşılması gereken aktivitelerdir.
156Fuarcılık Hizmetlerine Yönelik Desteklerde Bireysel Katılım Desteği Hangi Etkinlikleri Kapsar?
Yararlanıcılar ve işbirliği kuruluşlarının yurt dışında düzenlenen ve desteklenen etkinlik listesinde yer alan fuar, kongre, konferans gibi etkinliklere yönelik katılım giderleri desteklenir.
157Fuarcılık Hizmetlerine Yönelik Desteklerde Yurt Dışı Fuar Organizasyon Desteği Nedir?
Yurt dışında ana organizatör olarak düzenlenen fuarlarda gerçekleştirilen etkinlikler desteklenir. Bu etkinlikler, fuarın döviz kazandırıcı boyutunun artırılmasını amaçlar.
158Fuarcılık Hizmetlerine Yönelik Desteklerde Ürün Yerleştirme Desteği Neyi Içerir?
Yurt dışında gösterime giren yapımlarda yapılan ürün yerleştirme giderleri desteklenir. Destek için önceden onay alınması ve ürün yerleştirmenin etkin iletişim yöntemleri ile doğru hedef kitleye ulaşılması esastır.
159Fuarcılık Hizmetlerine Yönelik Desteklerde Sektörel Alım Heyeti Ve Ticaret Heyeti Programları Nasıl Desteklenir?
İşbirliği kuruluşları tarafından düzenlenen heyet programlarına yönelik giderler desteklenir. Bu giderler, ulaşım, konaklama, tercümanlık, tanıtım ve organizasyon giderleri gibi kalemleri içerir.
160Kültürel ve Yaratıcı Endüstri Hizmetlerine Yönelik Destekler Nelerdir?
Desteklenen faaliyetler arasında tescil ve koruma desteği, pazara giriş belgeleri desteği, acente komisyon desteği, birim desteği, korsanla mücadele giderleri desteği, dublaj ve altyazı giderleri desteği, film platosu ve stüdyosu kullanım giderleri desteği, reklam, tanıtım ve pazarlama desteği, yurt dışı etkinlik katılım desteği ve milli katılım tanıtım desteği yer almaktadır.
161Kültürel Ve Yaratıcı Endüstri Hizmetlerine Yönelik Destek Başvuruları Nasıl Yapılır?
Destek başvuruları, ilgili destek kategorisine göre belirlenen başvuru belgeleri ve eklerle yararlanıcılar tarafından faaliyetin gerçekleştirilmesini müteakip yapılır.
162Kültürel Ve Yaratıcı Endüstri Hizmetlerine Yönelik Destek Süresi Ne Kadardır?
Çoğu destek türü için destek süresi, genelgenin ilgili maddelerinde belirlenen destek başlangıç tarihinden itibaren 5 yıldır.
163Kültürel Ve Yaratıcı Endüstri Hizmetlerine Yönelik Yurt Dışı Etkinliklere Katılım Için Hangi Giderler Desteklenir?
Fiziki olarak düzenlenen etkinlikler için nakliye, kayıt ücretleri, stant harcamaları ve temsilci ulaşım giderleri; sanal ortamda düzenlenen etkinlikler için katılım ve kayıt ücretleri desteklenir.
164Kültürel Ve Yaratıcı Endüstri Hizmetlerine Yönelik Destekler Için Başvuru Belgeleri Nereden Temin Edilebilir?
Başvuru belgeleri, destek türüne göre ilgili eklerle birlikte genelgede belirtilen şekilde hazırlanmalı ve sunulmalıdır.
165Lojistik ve Taşımacılık Hizmetlerine Yönelik Destekler Nelerdir?
Desteklenen faaliyetler arasında tescil ve koruma, pazara giriş belgeleri, birim desteği ve reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri bulunmaktadır.
166Lojistik Ve Taşımacılık Hizmetlerine Yönelik Destek Başvuruları Nasıl Yapılır?
Destek başvuruları, ilgili destek kategorisine göre belirlenen başvuru belgeleri ve eklerle yapılır ve ilgili incelemeci kuruluşa sunulur.
167Lojistik Ve Taşımacılık Hizmetlerine Yönelik Destek Süresi Ne Kadardır?
Destek süresi, genellikle destek başlangıç tarihinden itibaren 5 yıl olarak belirlenmiştir.
168Lojistik Ve Taşımacılık Hizmetlerine Yönelik Destek Kapsamındaki Giderler Hangileridir?
Desteklenen giderler arasında müracaat ve doküman inceleme giderleri, belge kullanım ücretleri, gözetim giderleri, zorunlu kayıt ücretleri ve yenileme giderleri yer alır.
169Lojistik Ve Taşımacılık Hizmetlerine Yönelik Yurt Dışı Etkinliklere Katılım Için Hangi Giderler Desteklenir?
Fiziki olarak düzenlenen etkinlikler için yer kirası, sigorta, nakliye, kayıt ücretleri ve stant harcamaları; sanal ortamda düzenlenen etkinlikler için katılım ve kayıt ücretleri desteklenir.
170Sağlık Ve Spor Turizmi Sektörlerinde Hangi Faaliyetler Desteklenmektedir?
Desteklenen faaliyetler arasında tescil ve koruma desteği, pazara giriş belgeleri desteği, acente komisyon desteği, komplikasyon ve seyahat sağlık sigortası desteği, istihdam desteği, yabancı dil ve sağlık turizmi eğitimi desteği, hasta yol desteği, reklam, tanıtım ve pazarlama desteği, birim desteği ve yurt dışı etkinlik katılım desteği bulunmaktadır.
171Sağlık Ve Spor Turizmi Sektörlerinde Destek Başvuruları Nasıl Yapılır?
Destek başvuruları, ilgili destek kategorisine göre belirlenen başvuru belgeleri ve eklerle yapılır ve ilgili incelemeci kuruluşa sunulur.
172Sağlık Ve Spor Turizmi Sektörlerinde Destek Süresi Ne Kadardır?
Destek süresi genellikle destek başlangıç tarihinden itibaren belirli bir süre olarak belirlenmiştir. Bu süre genelgenin ilgili maddelerinde detaylandırılmıştır.
173Sağlık Ve Spor Turizmi Sektörlerinde Destek Kapsamındaki Giderler Hangileridir?
Desteklenen giderler arasında müracaat ve doküman inceleme giderleri, belge kullanım ücretleri, gözetim giderleri, zorunlu kayıt ücretleri ve yenileme giderleri yer alır.
174Sağlık Ve Spor Turizmi Sektörlerinde Yurt Dışı Etkinliklere Katılım Için Hangi Giderler Desteklenir?
Fiziki olarak düzenlenen etkinlikler için nakliye, kayıt ücretleri, stant harcamaları ve temsilci ulaşım giderleri; sanal ortamda düzenlenen etkinlikler için katılım ve kayıt ücretleri desteklenir.
175Yeşil Hizmetler Sektöründe Hangi Faaliyetler Desteklenmektedir?
Tescil ve koruma desteği, pazara giriş belgeleri desteği, veri tabanı üyelik desteği, birim desteği ve reklam, tanıtım ve pazarlama desteği gibi çeşitli destekler yeşil hizmetler sektöründe sunulmaktadır.
176Yeşil Hizmetler Sektöründe Destek Başvuruları Nasıl Yapılır?
Destek başvuruları, ilgili destek kategorisine göre belirlenen başvuru belgeleri ve eklerle yapılarak ilgili incelemeci kuruluşa sunulur.
177Yeşil Hizmetler Sektöründe Destek Süresi Ne Kadardır?
Çoğu destek türü için destek süresi, genelgenin ilgili maddelerinde belirlenen destek başlangıç tarihinden itibaren 5 yıldır.
178Yeşil Hizmetler Sektöründe Yurt Dışı Etkinliklere Katılım Için Hangi Giderler Desteklenir?
Fiziki olarak düzenlenen etkinlikler için nakliye, kayıt ücretleri, stant harcamaları ve temsilci ulaşım giderleri; sanal ortamda düzenlenen etkinlikler için katılım ve kayıt ücretleri desteklenir.
179Yeşil Hizmetler Sektöründe Destek Kapsamındaki Giderler Hangileridir?
Desteklenen giderler arasında müracaat ve doküman inceleme giderleri, belge kullanım ücretleri, gözetim giderleri, zorunlu kayıt ücretleri, izin, sertifika veya sınıflandırma belgesi giderleri ve yenileme giderleri bulunmaktadır.
180Yönetim Danışmanlığı Hizmetlerine Yönelik Hangi Faaliyetler Desteklenmektedir?
Desteklenen faaliyetler arasında marka tescili ve koruma, pazara giriş belgeleri desteği, veri tabanı üyelikleri, birim desteği ve diğer çeşitli giderler bulunmaktadır.
181Yönetim Danışmanlığı Hizmetlerine Yönelik Destek Başvuruları Nasıl Yapılır?
Destek başvuruları, ilgili destek kategorisine göre belirlenen başvuru belgeleri ve eklerle yapılır ve ilgili incelemeci kuruluşa sunulur.
182Yönetim Danışmanlığı Hizmetlerine Yönelik Destek Süresi Ne Kadardır?
Çoğu destek türü için destek süresi, genelgenin ilgili maddelerinde belirlenen destek başlangıç tarihinden itibaren 5 yıldır.
183Yönetim Danışmanlığı Hizmetlerine Yönelik Destek Kapsamındaki Giderler Hangileridir?
Desteklenen giderler arasında müracaat ve doküman inceleme giderleri, belge kullanım ücretleri, gözetim giderleri, zorunlu kayıt ücretleri, izin, sertifika veya sınıflandırma belgesi giderleri ve yenileme giderleri yer alır.
184Yönetim Danışmanlığı Hizmetlerine Yönelik Yurt Dışı Etkinliklere Katılım İçin Hangi Giderler Desteklenir?
Fiziki olarak düzenlenen etkinlikler için nakliye, kayıt ücretleri, stant harcamaları ve temsilci ulaşım giderleri; sanal ortamda düzenlenen etkinlikler için katılım ve kayıt ücretleri desteklenir.
185Yönetim Danışmanlığı Hizmetlerine Yönelik Destekler Için Başvuru Belgeleri Nereden Temin Edilebilir?
Başvuru belgeleri, destek türüne göre ilgili eklerle birlikte Genelge'de belirtilen şekilde hazırlanmalıdır.
186Hizmet İhracatinin İzlenmesi Ve Değerlendirilmesi İle İş Alındı Ve İş Uzatma Belgelerinin Düzenlenmesi Nedir?
Hizmet İhracatinin İzlenmesi Ve Değerlendirilmesi İle İş Alindi Ve İş Uzatma Belgelerinin Düzenlenmesi Genelgesi, hizmet ihracatını izleme ve değerlendirmek, sürdürülebilir artış sağlamak, devlet yardımlarının etkinliğini ölçmek ve kamu kaynaklarını verimli kullanmak amacıyla hazırlanmıştır.
187Genelge Kapsamında Hangi Sektörler Yer Almakta?
Genelge, eğitim, fuarcılık, gayrimenkul, kültürel ve yaratıcı endüstriler, lojistik ve taşımacılık, sağlık turizmi, spor turizmi, yönetim danışmanlığı sektörleri ve yeşil hizmetler gibi çeşitli hizmet sektörlerini kapsar.
188İş Alındı Ve Iş Uzatma Belgeleri Ne Zaman Düzenlenir?
Şirketler, yurt dışında akdettikleri hizmet sözleşmeleri kapsamında iş alındı ve iş uzatma belgelerini düzenleyici birimlere başvurarak alabilirler.
189Yararlanıcılar Hizmet İhracatı Verilerini Nasıl Sunar?
Yararlanıcılar, her takvim yılında ilk destek başvurusu ile birlikte finansal bilgi formunu sunarlar. Eksiklik veya tutarsızlık bulunması halinde, bu durumlar bir ay içinde giderilmelidir.
190İzleme Ve Değerlendirme Süreci Nasıl İşler?
İzleme ve değerlendirme işlemleri, Genel Müdürlük veya Genel Sekreterlik tarafından yürütülür. Değerlendirme sonuçları, her ayın son iş günü ilgili birimlere iletilecektir.
191İş Alındı Ve İş Uzatma Belgeleri İçin Hangi Belgeler Gerekli?
İş alındı belgesi için şirketler, işveren ile imzalanan hizmet sözleşmesini sunmalıdır. İş uzatma belgesi için ise, hizmet sözleşmesi, ek sözleşme veya işverenden alınan onaylı yazı gerekir.
192Bilişim Sektörüne Uygun Ticaret Bakanlığı İhracat Destekleri Nelerdir?
Ticaret Bakanlığı tarafından Bilişim İhracatına çok farklı başlıklar altında destekler sunulmaktadır. Başlıklar aşağıda bulunmaktadır.

Yurt Dışı

Ürün/Hizmet/Marka/Patent/Fikri

Mülkiyet Hakkı Tescil ve Koruma Desteği

Rapor ve Veri Analizi Desteği:

Belgelendirme Desteği

Yurt Dışı Arama Desteği

Hizmet Pazarlamaya Yönelik E-ticaret

Site ve Platformlar ile Uluslararası

Kuruluşlara Bireysel Üyelik Desteği

Yazılım, Mobil Uygulama, Dijital Oyun

Geliştirme Desteği: Kiralama Desteği: Pazara

Giriş Desteği

Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği: Ürün

Yerleştirme Desteği: Komisyon Desteği

Yurt Dışı Fuar/Kongre/Konferans/Seminer

Bireysel Katılım Desteği

Yurt Dışı Fuar/Kongre/Konferans/Seminer

Milli Katılım Desteği

Yurt İçi Fuar/Kongre/Konferans/Seminer

Bireysel Katılımları

Yurt Dışı Birim Desteği

E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı

193E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı Nedir?
E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı, Türkiye'nin bilişim ve alt sektörlerinin uluslararası pazarda rekabet edebilir hale getirilmesi, inovasyonun desteklenmesi ve bölgesel/küresel unicorn şirketler oluşturulması amacıyla yürütülen bir destek programıdır.
194Tekno-Hızlandırıcı İhracat Projeleri Nedir Ve Nasıl Desteklenir?
Tekno-Hızlandırıcı İhracat Projeleri, teknoloji hizmet ürünleri üreten şirketlerin ihracata hazırlanması amacıyla belirlenen hedef pazarlara ihracat yapabilmeleri için 2 yıl süreyle yürütülen projelerdir. Bu projelerin mentorluk, eğitim, pazarlama, tanıtım ve reklam giderleri %70 oranında ve proje başına en fazla 4.800.000 TL'ye kadar desteklenir.
195Bilişim Sektöründe Yer Alan Şirketlere Ne Tür Destekler Sunulmaktadır?
Hizmet sektöründeki şirketlere, yurt dışı ürün/hizmet/marka/patent tescili ve koruma, rapor ve veri analizi, belgelendirme, e-ticaret platform üyelikleri, yazılım geliştirme, reklam ve pazarlama gibi çeşitli kategorilerde destekler sağlanır. Bu desteklerin oranları ve limitleri farklılık göstermektedir.
196Bilişim Sektörü HİSER Projesi Nedir Ve Nasıl Desteklenir?
HİSER Projesi, hizmet sektörlerinde ve aynı değer zincirinde faaliyet gösteren şirketlerin ihracata yönlendirilmesi ve düzenli ihracatçı olmaları amacıyla yürütülen projelerdir. İhtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık ve pazarlama gibi faaliyetler %75 oranında ve proje bazında en fazla 4.800.000 TL’ye kadar desteklenir.
197Bilişim Sektörü Yurtdışı Yüksek Katma Değerli Bilişim Yüklenici Projesi Desteği Nedir?
Bu destek, yurt dışında yerleşik firmalarla yüklenici ilişkisi kurulmasını sağlayacak bilişim projeleri için verilen bir destektir. Makine, ekipman, danışmanlık, sertifikasyon, test ve analiz gibi giderler %60 oranında ve 2.400.000 TL’ye kadar desteklenir.
198Bilişim Sektörüne Yönelik Veri Merkezi Desteği Nedir?
Veri merkezi desteği, Türkiye’de yerleşik veri merkezi işletmecisi şirketlerin yurt dışına yönelik reklam, tanıtım, pazarlama ve eğitim gibi giderlerini desteklemektedir. Bu giderler %60 oranında ve 2 yıl süreyle en fazla 24.000.000 TL’ye kadar desteklenir.
199Bilişim Sektörüne Yönelik Yurtdışı Fuar Ve Konferanslara Katılım Destekleri Nasıldır?
Yurt dışı fuar/kongre/konferans/seminer gibi etkinliklere katılımlar için bireysel katılım, tanıtım ve ulaşım giderleri %60 oranında ve etkinlik başına en fazla 300.000 TL’ye kadar; prestijli etkinlikler için 600.000 TL’ye kadar desteklenir.

Online Randevu

Ücretsiz İhracat Check-up -İhracata İlişkin Altyapı -İhracat Desteklerine İlişkin Altyapı -Dijital İhracat Pazarlamasına ilişkin Altyapı

BAZ Girişim olarak yanınızda olmak için sabırsızlanıyoruz!
Hemen İhracata Başlayın!

Şirketinizin Etkili Bir Şekilde Devlet Desteklerinden Yararlanması İçin Bizi Tercih Edin!
Nitelikli danışmanlarımız, size özelleştirilmiş bir strateji sunmak için hazır durumda.
Devlet desteklerinden yararlanmak için bugün bize ulaşın.

Şimdi Başvur