Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Güncellenen Destekler

İhracat Mentorunuz BAZ Girişim olarak bu yazımızda Yeni Nesil İhracat Destekleri konusunu ele aldık. Ayrıntılı bilgiye ve merak ettiklerinize yazımızın ilerleyen satırlarında erişebilirsiniz. Keyifli okumalar.

Yeni Nesil İhracat Destekleri Nedir?

Ticaret Bakanlığı tarafından ihracat kapasitesini artırmak ve küçük işletmelerin de ihracata katılabilmesi amaçlı verilen devlet destekleri Ağustos 2022 tarihinde çıkan İhracat Destekleri Hakkında Karar ile yenilendi. Karar kapsamında mevcut olan destek sistemlerinin değiştirilmesi ile birlikte yeni destek unsurları da ihracatçılara sunuldu. Yeni bir bakış açısıyla tekrar kurgulandığı belirtilen karar kapsamında yararlanıcılar ve işbirliği kuruluşlarına yönelik mevcut destekler ve yeni destekler tek bir karar altında toplanmış oldu.

Hangi İhracat Destekler Var?

Karar kapsamında on dört farklı mevzuatta bulunan hükümler tek çatı altında toplandı. Bununla beraber kullanım kolaylığı yaratmak için destek oranları da yüzde 50 veya yüzde 75 olarak sadeleştirildi. Karar kapsamında şu an yararlanıcılara yönelik on altı farklı destek unsuru bulunuyor. Destekleri inceleyecek olursak;

 • Yurtdışı marka tescil faaliyetlerinin desteklenmesi
 • Pazara giriş belgelerinin desteklenmesi
 • Yurt Dışı Fuar Desteği
 • Yurt İçi Fuar Desteği
 • Yurt Dışı Şirket ve Yurt Dışında Yerleşik Şirkete ait marka alım desteği
 • Birim Kira Desteği 
 • Yurt Dışı pazar araştırması Desteği
 • Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projesi Desteği
 • İhracat Kredi Sigortası Tazmin Desteği
 • EXIMBANK’ın uyguladığı faiz oranı ile CIRR arasındaki farkın desteklenmesi
 • Tasarım ve Ürün Geliştirme Projesi Desteği
 • Proje Bazlı İhracat Sigorta Desteği
 •  Tasarımcı Şirket/ Tasarım Ofisi Desteği
 • Gemi ve Yat Sektöründe faaliyet gösteren şirketlere tasarım desteği
 • Marka ve Turquality Destek Programı

İşbirliği kuruluşları için sağlanan ihracat destekleri neler?

 • UR-GE Projesi Desteği
 • Pazara Giriş Rapor Desteği
 • Sanal Fuara Katılım Desteği
 • Sektörel Heyet Destekleri
 • Sanal Ticaret Heyeti Desteği
 • Tanıtım Projesi Desteği

Yayımlanan yeni karar ile mevcut destek unsurlarına birtakım destek unsurlarının eklendiğine yukarıda değinmiştik. Bu kapsamda karşımıza üç yeni destek unsuru çıkıyor. Bunlar pazara giriş projesi hazırlama desteğiçok kanallı zincir mağaza desteği ve İhracat konsorsiyumları desteği. Bu üç yeni desteği kapsamlı bir şekilde inceleyelim.

Pazara Giriş Projesi Hazırlama Desteği

Yararlanıcı şirketin ihracatını artırmak, sürdürebilmek için aldığı danışmanlık hizmeti giderlerine yönelik verilen bir destektir. 

Destekten yararlanmak isteyen şirketin İhracatçılar Birliğine üye olması gerekiyor. Bununla birlikte bakanlık destek verilmesine onay verme aşamasında yaptığı ön incelemede şirketin  mevcut üretim yetkinliği ve geliştirme potansiyeline, pazarlama ve satış oranlarına, finansal performansına, organizasyon ve insan kaynaklarına ve son olarak üst yönetimin projeyi sahiplenme düzeyine de bakmakta.

Tüm bunlarla beraber danışmanlık alınan şirketin de bazı niteliklere sahip olması gerekmektedir. Onay aşamasında danışmanlık hizmeti veren şirket en az 3 yıldır faaliyette olması, bünyesinde en az beş danışman bulundurması ve ihracat planını hazırlayan danışmanın ihracata yönelik en az 5 yıl tecrübesinin olması şartları aranmaktadır.

Çok Kanallı Zincir Mağaza Desteği

Perakende sektöründe olup mal ticaretiyle uğraşan şirketler için tasarlanmış olan bu destek unsuru yararlanıcılara tanıtım desteği, birim kira desteği, franchise desteği, marka tescil/yenileme/koruma desteği destekler sağlamaktadır. Temel olarak zincir mağazaların yapmış olduğu tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesi söz konusudur.

Destek kapsamında tanıtım amaçlı yapılan TV ve radyo, internet, basılı tanıtım, iç ve dış mekanlarda gerçekleştirilen tanıtımlar, defile/lansman/kokteyl gibi özel tanıtım giderleri ve son olarak tanıtım filmi/ sinema reklamı/ sponsorluk gibi diğer tanıtım hizmetleri bakanlık tarafından desteklenmektedir.

İhracat Konsorsiyumları Desteği

Konsorsiyumlara yönelik olarak hazırlanan bu destek, ihracat odaklı çalışmaların etkin şekilde yürütülmesi amacıyla ihracat konsorsiyumu tarafından  yapılan yurt dışı pazarlama çalışmalarını kapsamaktadır.

Destekten yararlanmak isteyen konsorsiyumlar yurtdışı pazarlama departmanları bünyesinde en az on yıllık tecrübeye sahip bölüm yöneticisi, yabancı dil bilen en az üç personel ve stratejik pazarlama planı bulundurmalıdır.

Konsorsiyumlar bu destek unsuru kapsamında pazarlama ve tanıtım, pazar araştırması ve rapor satın alma, eğitim ve danışmanlık alanlarında destek alabilmektedirler.

Yenilenen karar ile birlikte mevcut destekler güncellenmiş olup yeni destekler de karar kapsamına alınmıştır.

Desteklerden nasıl yararlanacağınız ile ilgili detaylı bilgi almak için uzmanlarımıza ulaşabilir, aklınıza takılan her türlü konuda BAZ Girişim ekibinden destek alabilirsiniz.

Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Güncellenen Destekler
Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanarak şunları kabul etmiş olursunuz: Veri Koruma Politikası.
Daha Fazla Bilgi Al