Dış ticaret belgeler üzerinden yürümektedir. Dış ticarette kullanılan belgeleri daha yakından tanıtmak amacıyla #ihracatmentorunuz #bazgirişim olarak bir bilgisel hazırladık. Dış ticarette kullanılan belgeler oldukça çeşitli. Bunları kabaca sınıflandırdık.

Ticari Belgeler:

Faturalar, çeki listesi, kontrol gözetim belgesi, imalatçı analiz belgesi, vb.

Resmi Belgeler:

Dolaşım Belgeleri, menşe şahadetnamesi, kontrol belgesi, sağlık sertifikası, radyasyon belgesi, vb.

Taşıma Belgeleri:

Konşimentolar ve diğer taşıma belgeleri

Sigorta Belgeleri:

Flotan sigorta poliçesi, sigorta mektubu ve sigorta poliçesi, sigorta sertifikası

Finansman Belgeleri:

Poliçe, bono, antrepo makbuzu, rehin senedi, kontrol ve numune alma yetki belgesi, teslim emri, vb.

Bir ürünün dış ticaretini yaparken gümrük müşaviriniz ile temasa geçip ürünlerin ihracında veya ithalinde herhangi bir belgeye, kısıta, yasaklamaya ve ön izne bağlı olup olmadığını öğrenmeniz, bu belgeleri temin ettikten sonra ithalat işlemlerine başlamanız gerekmektedir. Gümrük Müşavirleri veya dileyen herkes, mevzuat.net gibi sitelere üye olup dış ticaretini yapmak istediği ürünün ihtiyaç duyduğu belgeleri görebilir.

Dış ticaret yapan tüm kişiler için bilinmesi gereken en önemli husus, tüm iş ve işlemlerini olabildiğince belgelendirmiş, sözleşmelere dayandırmış şekilde yapılandırmalarıdır.

Unutmayın: Belgeler, dış ticaret işlemlerinde yapılan anlaşmaların hukuki dayanağıdır ve işlemlerin doğru, zamanında ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirilmesi için büyük önem taşır.

Dış Ticarette Kullanılan Belgeler
Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanarak şunları kabul etmiş olursunuz: Veri Koruma Politikası.
Daha Fazla Bilgi Al