Türkiye’de Ürün Güvenliği Çatı Mevzuatı

Türkiye'de Ürün Güvenliği Çatı Mevzuatı

Ürün güvenliği çatı mevzuatı, ürünlerin insan sağlığı, can ve mal güvenliği, çevre ve tüketicinin korunması açısından güvenli olmasını sağlamak amacıyla oluşturulmuş yasal düzenlemeleri ifade eder. Türkiye’de ürün güvenliği ile ilgili temel çatı mevzuat, Avrupa Birliği’nin ürün güvenliği direktiflerine uyumlu olarak hazırlanmıştır. Bununla birlikte, aşağıda temel mevzuatlara ve genel çerçeveye yer verilmektedir:

1. Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu (7223 Sayılı Kanun)

Türkiye’de ürün güvenliği ile ilgili en kapsamlı düzenlemelerden biri 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu’dur. Bu kanun, piyasaya arz edilen ürünlerin güvenli olmasını amaçlar. Bununla birlikte teknik düzenlemelere uygun olmasını ve ilgili süreçlerin etkin bir şekilde denetlenmesini hedef alır. Kanun kapsamında yer alan bazı önemli hususlar şunlardır:

  • Ürünlerin piyasaya arz edilmeden önce güvenli olduğunun kanıtlanması.
  • Ürünlerin geri çağrılması ve toplatılması süreçlerinin düzenlenmesi.
  • İlgili tarafların (üretici, ithalatçı, dağıtıcı) sorumlulukları.

2. CE İşareti Yönetmeliği

CE işareti, ürünlerin Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) içerisinde serbestçe dolaşabilmesi için gerekli olan bir uyum işaretidir. Ayrıca ürünlerin ilgili Avrupa Birliği direktiflerine uygun olduğunu ve gerekli güvenlik, sağlık ve çevre koruma gereksinimlerini karşıladığını gösterir. Türkiye’de CE işaretine ilişkin düzenlemeler de Avrupa Birliği direktifleri ile uyumludur.

3. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (6502 Sayılı Kanun)

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, tüketicilerin sağlık ve güvenliğini korumayı amaçlayan çeşitli hükümler içermektedir. Bu kanun, ayıplı mal ve hizmetlerden kaynaklanan tüketici haklarını düzenler ve tüketicilere çeşitli yasal koruma yolları sunar.

4. Diğer İlgili Yönetmelikler ve Tebliğler

  • Elektrikli Ekipmanlar ile İlgili Yönetmelik (LVD – 2014/35/AB)
  • Makine Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT)
  • Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği (2009/48/EC)
  • Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (REACH)

5. Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Akreditasyon

Ürün güvenliği mevzuatı kapsamında, uygunluk değerlendirme kuruluşları önemli bir rol oynar. Bu kuruluşlar, ürünlerin ilgili mevzuata uygun olup olmadığını değerlendirir ve onaylar. Türkiye’de bu kuruluşlar Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmektedir.

6. Denetim ve Piyasa Gözetimi

Piyasa gözetimi ve denetimi, ürünlerin mevzuata uygunluğunu sağlamak ve tüketicileri korumak amacıyla yapılmaktadır. Bu görev, çeşitli kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülmektedir. Örneğin, Ticaret Bakanlığı ve ilgili sektör bakanlıkları bu alanda aktif rol oynar.

Sonuç

Ürün güvenliği çatı mevzuatı, ürünlerin insan sağlığına, güvenliğine ve çevreye zarar vermesini önlemek için oluşturulmuş kapsamlı bir düzenlemeler bütünüdür. Türkiye’de bu mevzuat, Avrupa Birliği standartlarıyla uyumlu olarak yürütülmekte ve sürekli olarak güncellenmektedir. Bu sayede, tüketicilerin korunması ve güvenli ürünlerin piyasaya arz edilmesi sağlanmaktadır.

Siz de ürün güvenliği hakkında detaylı bilgi almak istiyorsanız  BAZ Girişim ile iletişime geçebilir, alanında uzman ekibimizden konu hakkında doğru ve güvenilir bilgi alabilirsiniz.

Türkiye’de Ürün Güvenliği Çatı Mevzuatı
Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanarak şunları kabul etmiş olursunuz: Veri Koruma Politikası.
Daha Fazla Bilgi Al