ABD’nin Ekonomik Büyüklüğü ve GSMH Değerlendirmesi

ABD ekonomisi, dünya sahnesindeki liderliğini sürdürüyor. Yüksek GSMH değeriyle global ekonominin yaklaşık dörtte birini oluşturuyor. İnovasyon ve teknoloji odaklı sektörler, bu ekonomik gücün temel taşları arasında yer alıyor. Finans, sağlık ve teknoloji, ABD’nin ekonomik büyüklüğünü destekleyen ana sütunlar. Bu durum, ülkeyi dünya ekonomisindeki en etkili aktörlerden biri yapıyor.

Kişi Başına Düşen Gelir ve Ekonomik Eşitlik

2023 yılında ABD’nin kişi başına düşen reel gayrisafi yurt içi hasılası (GSYİH) 67,494 dolar olarak kaydedilmiştir, bu değer ekonominin büyüklüğünü ve vatandaşların ortalama ekonomik refahını gösterir​​. ABD’nin GINI katsayısı ise, 2021 yılında 0 ile 1 arasında bir ölçekte 39.8 olarak ölçülmüştür, bu da ülkedeki gelir dağılımı eşitsizliğinin bir göstergesidir. GINI katsayısı, 0 mükemmel eşitliği (herkesin eşit pay aldığı durumu) ve 1 mükemmel eşitsizliği (tüm gelirin tek bir kişi veya grup tarafından alındığı durumu) ifade eder​​​​. Bu veriler, ABD’de ekonomik büyüklüğün yanı sıra gelir dağılımındaki eşitsizlikler hakkında da önemli bilgiler sunar. Gelir dağılımındaki bu eşitsizlik, ekonomik politikaların ve sosyal programların şekillendirilmesinde önemli bir faktördür.

İş Dünyası ve Küresel Rekabetçilik

ABD, 2023 IMD Dünya Rekabetçilik Sıralamasında bir önceki yıla göre bir basamak yükselerek 9. sırada yer aldı, bu durum ülkenin küresel ekonomide rekabetçi bir konumda olduğunu göstermektedir. Öte yandan, Doing Business Index, iş yapma kolaylığını ölçen bir endeks olarak biliniyordu; ancak, Dünya Bankası tarafından 2021’de durduruldu ve 2023 itibarıyla ABD’nin bu endeksteki yerine dair güncel bir sıralama bulunmamaktadır. Yerine geçecek yeni metodolojiler üzerinde çalışmalar devam etmektedir. Bu bilgiler, ABD ekonomisinin güçlü yönlerini ve karşılaşılan zorlukları anlamada önemli birer gösterge oluşturmaktadır.

Önde Gelen Sektörler ve Dış Ticaret Kalemleri

ABD’nin 2022 yılında en fazla ihraç ettiği ürünler arasında mineral yakıtlar ve yağlar $378.6 milyar, makine ve bilgisayarlar $229.6 milyar, elektrikli makineler $197.7 milyar, taşıtlar $134.9 milyar, uçak ve uzay araçları $102.8 milyar değerinde olmuştur. İthalat kalemlerinde ise elektrikli makineler ve ekipmanlar -$279.4 milyar, makine ve bilgisayarlar -$246.3 milyar, taşıtlar -$194.8 milyar gibi kalemler öne çıkmaktadır. Bu veriler, ABD’nin enerji kaynakları, yüksek teknolojili ürünler ve taşımacılık ekipmanları gibi sektörlerde küresel bir ticaret gücü olduğunu gösterirken, teknoloji ve taşımacılık ekipmanları gibi alanlarda da önemli ithalat ihtiyaçlarına sahip olduğunu ortaya koymaktadır​​.

Türkiye’den ABD’ye İhracat Ürünleri

Türkiye’nin ABD’ye ihracatı, özellikle otomobil, mücevherat ve rafine petrol ürünleri gibi alanlarda yoğunlaşmaktadır. Bu ürünler, Türkiye’nin toplam ihracat hacminde önemli bir paya sahip olup, ABD pazarına erişimde belirgin bir rekabet avantajı sağlamaktadır. Ayrıca, el dokuması halılar ve mermer gibi Türk kültürünü yansıtan geleneksel ürünler de ABD’ye ihraç edilmekte ve bu ürünler küresel pazarda Türkiye’nin tanıtımına katkıda bulunmaktadır. Bu çeşitlilik, Türkiye’nin ihracat stratejisinin çok yönlülüğünü ve ABD ile olan ticaret ilişkilerinin geniş kapsamlı olduğunu göstermektedir.

Sonuç

ABD ekonomisi, küresel ekonomideki lider pozisyonuyla, dünya çapında ekonomik trendleri şekillendirme gücüne sahiptir. İnovasyon, çeşitlilik ve güçlü sektörel yapısı ile , hem içeride hem de dışarıda büyüme ve gelişme fırsatları sunmaktadır. Bu genel bakış, ABD ekonomisinin karmaşıklığını ve küresel pazardaki önemini ortaya koymaktadır.

BAZ Girişim’e ulaşarak küresel pazarlara açılabilirsiniz. Ücretsiz İhracat Check Up hizmetimizden yararlanın.
https://calendly.com/bazgirisim/20dk?month=2024-02
Amerika’ya İhracat Nasıl Yapılır?
Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanarak şunları kabul etmiş olursunuz: Veri Koruma Politikası.
Daha Fazla Bilgi Al