İhracat Mentorunuz BAZ Girişim olarak, Ticaret Bakanlığı tarafından verilen Yurtdışı Teknik Müşavirlik Desteklerini sorularla ele aldık. Keyifli okumalar.

Teknik Müşavirlik Şirketi Nedir?

Genellikle mühendislik ve teknik uzmanlık alanlarında danışmanlık hizmetleri sunan şirketlerdir. Bu şirketler, özellikle inşaat, enerji, ulaşım, telekomünikasyon ve çevre gibi sektörlerde çeşitli hizmetler sunmaktadır. Bu sayede müşterilerinin işlerini daha verimli hale getirmelerine yardımcı olurlar.

Teknik müşavirlik şirketleri; proje yönetimi, tasarım ve mühendislik hizmetleri, yapısal tasarım ve analiz, çevresel danışmanlık, kalite kontrol, inşaat yönetimi, tesis yönetimi ve işletme, teknoloji danışmanlığı ve diğer teknik danışmanlık hizmetleri gibi hizmetler sunmaktadır. 

Sundukları bu hizmetler büyük ölçekli projelerin başarılı bir şekilde tamamlanması için önem arz etmektedir.

Bu şirketler, müşterilerinin talepleri doğrultusunda projelerinde kullanacakları malzemelerin, ürünlerin ve ekipmanların uygun fiyata satın alınmasını sağlamak amaçlamaktadır. Ayrıca, malzeme alımlarını da müşterileri adına yapabilirler.

Bu şirketler, özellikle büyük ölçekli projelerde, müşterilerine teknik danışmanlık hizmetleri vermektedirler. Projelerinin başarısını artırmak ve işlerini daha verimli hale getirmelerine yardımcı olarak müşterileri için önemli bir hizmet sunmaktadırlar.

Hangi Desteklerden Yararlanabilirler?

Ticaret Bakanlığı teknik müşavirlik hizmetlerine yönelik olarak kapsamlı bir destek programına sahiptir. Program kapsamında teknik müşavirlik şirketlerinin yurtdışındaki ofisleri, reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri, yurtdışı fuar, seminer ve konferanslara katılımları, pazar araştırması seyahatleri, mesleki sorumluluk sigortası ve yazılım harcamaları, yurtdışı teknik eğitim programlarına ve uluslararası mesleki yarışmalara katılımları, en az 4 katılımcı firma ile düzenleyecekleri yurtdışı heyetler, yurtdışında girmiş oldukları ihaleler sonucunda aldıkları teknik müşavirlik işleri desteklenmektedir.

Teknik müşavirlik, müteahhitlik ve inşaat malzemesi sektör örgütlerinin gerek yurtdışında gerekse yurtiçinde düzenleyecekleri konferans ve seminerler, reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri, yurtdışında düzenleyecekleri fuar organizasyonları da Bakanlık tarafından desteklenmektedir.

Destekler ve Destek Oranları Nedir?

Proje Desteği:

Hizmet, vekâlet veya eser niteliğindeki teslimatlarına karşılık olarak imzalanan sözleşmelerde, sözleşme bedeli;

 • 2 milyon ABD Doları’na kadar olan projeler için yüzde 20 oranında, en fazla 300 bin ABD Doları,
 • 2 milyon ABD Doları’ndan 5 milyon ABD Doları’na kadar olan projeler için yüzde 15 oranında, en fazla 500 bin ABD Doları,
 • 5 milyon ABD Doları’ndan 10 milyon ABD Doları’na kadar olan projeler için yüzde 10 oranında, en fazla 750 bin ABD Doları,
 • 10 milyon ABD Doları ve üzerinde olan projeler için yüzde 7,5 oranında, en fazla 1 milyon ABD Doları, miktarında desteklenmektedir.

Yurtdışı Ofis Desteği:

En fazla 7 (yedi) yurt dışı ofis için,

 Kira Desteği : Yıllık 40.000 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla kira bedelinin P’si,

İstihdam Desteği :

T.C. vatandaşı Yönetici Personel için, yıllık 60 bin ABD Dolarını aşmamak kaydıyla brüt maaşın yüzde 50’si,

Büro Personeli için, yıllık 36 bin ABD Dolarını aşmamak kaydıyla brüt maaşın yüzde 50’si,

 1. Danışmanlık Desteği : Yıllık 30 bin ABD Dolarını aşmamak kaydıyla harcamaların yüzde 50’si, en fazla 6 (altı) yıl süreyle karşılanmaktadır.

Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği:

Yıllık en fazla 100 bin ABD Dolarını aşmamak kaydıyla reklam, tanıtım,  pazarlama ve halkla ilişkiler harcamalarının yüzde 50’si en fazla 6 (altı) yıl süreyle karşılanmaktadır.

Pazar Araştırması Desteği:

Yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderler yılda en fazla 5 adet olmak üzere, yüzde 70 oranında ve yurt dışı pazar araştırması gezisi başına en fazla 5 bin ABD Doları karşılanmaktadır.

Yurtdışı Fuar Katılım Desteği:

Sektörel nitelikli uluslararası fuar katılımlarında, m2 üzerinden öden stant kirası (ilave stand hizmetleri dâhil), tanıtım etkinlikleri, ulaşım (ekonomi sınıfı uçak) ile konaklama giderleri (oda ve kahvaltı) yüzde 50 oranında, fuar başına en fazla 15 bin ABD Dolarına kadar karşılanmaktadır.

Seminer ve Konferans Katılım Desteği:

Yurtdışında düzenlenen sektörel nitelikli uluslararası seminer ve konferanslara katılım halinde, en fazla 2 (iki) şirket çalışanının, yol, konaklama (oda ve kahvaltı) ve katılım bedelleri yüzde 50 oranında, organizasyon başına en fazla 5 bin ABD Dolarına kadar karşılanmaktadır.

Teknik Müşavirlik ve Teknik Müşavirlik Heyet Programı Desteği:

Müteahhitlik ve teknik müşavirlik heyeti programları kapsamında; her bir firmadan 2 (iki) temsilcinin ulaşım ve konaklama giderleri yüzde 50 oranında karşılanmaktadır. Bakanlık tarafından hedef ülkelere yönelik organize edilen teknik müşavirlik heyeti programlarında destek oranı yüzde 90 olarak uygulanmaktadır.

Yurtdışı Eğitim Desteği:

Firmaların teknik personelinin yurt dışı teknik eğitim programlarına katılımı halinde, program başına 2 (iki) çalışanın yol, konaklama ve katılım giderleri yüzde 50 oranında, yıllık en fazla 50 bin ABD Dolarına kadar karşılanmaktadır.

Yazılım Desteği:

Bilgisayarlı tasarım kapsamında satın alınan veya kiralanan yazılım ürünlerinin lisanslarına ilişkin harcamalar yüzde 50 oranında, yıllık en fazla 50 bin ABD Doları desteklenmektedir.

Mesleki Sorumluluk Sigortası Desteği:

Yurtdışında üstlenilen teknik müşavirlik projeleri kapsamındaki mesleki sorumluluk sigortası yükümlülüklerinden kaynaklanan poliçe alım giderleri yüzde 50 oranında, yıllık en fazla 50 bin ABD Doları desteklenmektedir.

Uluslararası Mesleki Yarışmalara Katılım Desteği:

Uluslararası mesleki yarışmalara katılımlar yol, konaklama (oda ve kahvaltı), katılım bedeli, dosya satın alma, yer görme bedeli giderleri yüzde 50 oranında, organizasyon başına azami 10 bin ABD Doları desteklenmektedir.

Desteklerden Hangi firmalardan Yararlanabilir? 

İnşaat sektörüne yönelik olarak en az iki yıl boyunca; 

 • Proje ve sözleşme yönetimi, 
 • Fizibilite, nazım (master) planlama ve etki değerlendirme hizmetleri,
 • Ön araştırma ve programlama hizmetleri, 
 • Mimarlık ve mühendislik tasarım hizmetleri, bunlar için gerekli etütler, 
 • Tasarım yönetimi hizmetleri,
 • Kredi raporu hazırlanması, 
 • Teknoloji, malzeme ve teçhizat seçimi ve standartlarının belirlenmesi, 
 • Metraj, keşif, teknik ve idari şartname hazırlanması, 
 • İhale yönetimi, danışmanlığı ve değerlendirme hizmetleri,
 • İnşaat yönetimi,
 • Mesleki, teknik, mali ve inşaat kontrolörlüğü ve denetimi, 
 • Çevre etki değerlendirme hizmetleri, 
 • Haritalama hizmetleri,
 • Sanayi tesislerini işletmeye alma ve işletme danışmanlığı,
 • Risk analizi ve yönetimi, 
 • Sağlık ve güvenlik yönetimi,
 • Yangın güvenliği danışmanlığı, faaliyetlerinin birini veya birden fazlasını yürüten ve gelirlerinin en az 51’ini bu faaliyetlerden elde eden firmalar destek programının kapsamındadır.

Firmaların desteklerden yararlanabilmeleri için yurtdışında iş almış olmaları zorunluluğu yoktur.

Siz de ihracata hemen başlamak istiyorsanız, BAZ Girişim’in deneyimli kadrosundan 20 dakikalık ücretsiz ihracat danışmanlık hizmetimizi alın.

Yurtdışı Teknik Müşavirlik Destekleri
Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanarak şunları kabul etmiş olursunuz: Veri Koruma Politikası.
Daha Fazla Bilgi Al