İhracat Mentorunuz BAZ Girişim olarak bu yazımızda Türkiye ekonomisine ilişkin bilinmesi gereken temel kavramlara değindik.

Ödemeler Dengesine İlişkin Temel Kavramlar

Ekonomiyle ilgilenenler ve ihracatçıların sürece hakim olabilmek adına bilmesi gereken birtakım kavramlar bulunmaktadır. Bilinmesi gereken temel kavramları aşağıda sizler için derledik.

Ödemeler Dengesi: Ödemeler dengesi, geniş anlamıyla, bir ekonomide yerleşik kişilerin diğer ekonomilerde yerleşik kişiler (yurt dışında yerleşikler) ile belli bir dönem içinde yapmış oldukları ekonomik işlemlerin sistematik kayıtlarını elde etmek üzere hazırlanan istatistiki bir rapordur.

Cari Hesap: Ekonomide, bir ülkenin cari hesabı, hem mal ve hizmetlerin ihracat ve ithalatının hem de uluslararası sermaye transferlerinin değerini kaydeder. Ödemeler dengesinin iki bileşeninden biridir, diğeri sermaye hesabıdır. Bir ülkenin ithal ettiği mallara ve hizmetlere ödediği miktar, ihraç ettiği mallar ve hizmetlere ödediği miktarı aşıyor ise cari açık oluşur.

Dış Ticaret Açığı: Ticaret dengesi, ticari denge veya net ihracat, bir ülkenin belirli bir zaman diliminde yaptığı ihracat ve ithalatın parasal değeri arasındaki farktır. Bazen mallar için ticaret dengesi ile hizmetler için bir ticaret dengesi arasında bir ayrım yapılır.

Sermaye Hesabı: Makroekonomi ve uluslararası finansta, sermaye ve finans hesabı olarak da bilinen sermaye hesabı, yatırım işleminin bir ekonomiye net akışını kaydeder. Ödemeler dengesinin iki ana bileşeninden biridir. Diğeri cari hesaptır.

Finans Hesabı: Kısa, orta ve uzun vadeli kredi giriş ve çıkışları ve bunların geri ödemeleri, doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve bunların tasfiyeleri, portföy yatırımları, hisse senedi yatırımları, IMF kredileri gibi her türlü finansal borçlanma ve sermaye hareketlerini kapsamaktadır.

Rezerv Varlıklar: Uluslararası rezervler; ülkelerin para otoriteleri tarafından kontrol edilen, kullanıma hazır, birbirlerine çevrilebilme özelliği bulunan ve uluslararası ödeme aracı olarak kabul edilen varlıklardır.

Net Hata/Noksan: Bir ülkenin dış dünya ile ekonomik ilişkilerini gösteren ödemeler dengesine ilişkin verilerin derlenmesinde ortaya çıkan hatalar ve eksikliklerin ödemeler dengesi tablosunda gösterildiği kaleme net hata ve noksan adı veriliyor. Bu dört denge de artı veya eksi işaret taşıyabilir.

TR’de Önde Gelen Sektörler

Sanayi Sektörleri

 • Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü
 • Kimya Sektörü
 • Tarım ve Gıda Sektörü
 • Savunma Sanayi Sektörü
 • Enerji Sektörü
 • Makine Sektörü
 • Otomotiv Sektörü
 • Demir-Çelik Sektörü

Hizmet Sektörleri

 • Turizm
 • Yurtdışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik
 • Sağlık Turizmi
 • Bilişim
 • Eğitim
 • Kültürel ve Yaratıcı Endüstriler
 • Lojistik

İhracat Sofistikasyonumuz

İhracat sofistikasyonu, ürettiğiniz bir ürünü dünyada ne kadar az ülke üretebiliyorsa o kadar yüksek teknolojili, ne kadar çok ülke üretiyorsa o kadar düşük teknoloji üretim yaptığınızı gösterir.

Bunu en iyi gösteren gösterge, kg başına ihracattır. Gelişmiş ülkelerde bu rakam 3-3,5 Dolar bandında iken, TR’nin 1 Dolar civarındadır.

Genelde az gelişmiş ülkeler hammadde göndermekte, karşılığında ise teknoloji ürünü almaktadır. Hammadde satışı ise ihracat sofistikasyonunun düşük olmasına neden olmaktadır.

İhracatın İthalatı Karşılama Oranı

Türkiye, geleneksel olarak cari açık sorunu olan, büyümek için sermaye ithal etmek zorunda kalan, birikimleri kendine yetmeyen bir ülkedir.

TR’de istisnai durumlar dışında geleneksel olarak ithalatı ihracatın fazla olan bir dış ticaret yapısına sahiptir.

İhracatın ithalatı karşılama oranı kimi dönemler yüzde seksen beşe çıksa da, son dönemde yüzde yetmişlere kadar gerilemiştir. Bunda da baskılanan döviz kurunun etkisi olmuştur.

Firmanızın ihracat kapasitesini artırmak ve devlet destekleri ile ilgili en güvenilir hizmeti almak için BAZ Girişim ile iletişime geçebilir, uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz.

Türkiye Ekonomisi
Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanarak şunları kabul etmiş olursunuz: Veri Koruma Politikası.
Daha Fazla Bilgi Al