Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemi (DYS)

Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemi Nedir?

Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemi (DYS), ihracata yönelik devlet destekleri, devlet teşvikleri ve muafiyetleri başvurularının online olarak alınması ve sonuçlandırılmasını sağlayan sistemdir.

DYS’nin İhracatçılar İçin Faydası ve Avantajı Nedir?

İhracatçılara yönelik geliştirilmiş bu platform, iş süreçlerini daha etkili ve verimli hale getirmek amacıyla bir dizi avantaj sunmaktadır. İşte bu platformun sağladığı temel özellikler:

Kolay Destek Başvurusu:

İhracatçılar, tek bir adımda destek başvurusu yapma imkanına sahiptir. Bu, işletmelerin ihtiyaçlarına hızlı ve etkili çözümler bulmalarını sağlar.

Geçmiş Destek Bilgilerine Hızlı Erişim:

İhracatçılar, geçmiş dönemde alınan destek bilgilerine kolayca ulaşabilir. Bu, geçmiş deneyimlerden ders çıkararak stratejik kararlar almalarını destekler.

DİR/HİR Belgeleri Tek Ekran:

Sahip olunan Dış Ticaret İşlemleri Rehberi (DİR) ve Hizmet İhracat Rehberi (HİR) belgelerini tek bir ekran üzerinde görme imkanı sağlar, böylece süreçlerin daha şeffaf ve yönetilebilir olmasını sağlar.

Vergi Resim Harç İstisnası Belgeleri İzleme:

İhracatçılar, sahip oldukları vergi, resim ve harç istisnası belgelerini tek bir ekranda görüntüleyerek vergi avantajlarından tam anlamıyla faydalanabilir.

Evrakları Dijitalleştirme:

Kağıt ve diğer fiziksel evrakları asgari düzeye indirme özelliği, işletmelerin verimliliğini artırır ve çevre dostu bir yaklaşım sunar.

Entegrasyon ve İşbirliği:

İhracatçı Birlikleri ve Yurtdışı Ticaret Müşavirlikleri ile tam entegrasyon, işletmelerin uluslararası pazarlarda daha etkin bir şekilde faaliyet göstermelerini sağlar.

Pazarlama Faaliyetlerine Hızlı Erişim:

Yurtdışı fuarlar, sektörel ticaret heyetleri ve diğer pazarlama faaliyetlerine hızlı erişim, işletmelerin uluslararası arenada daha görünür olmalarını sağlar.

Bakanlık Hizmetlerine Tek Ekrandan Erişim:

Bakanlığın ihracatçılara sunduğu çeşitli hizmetlere tek bir ekrandan erişim, işletmelerin devlet desteklerinden tam anlamıyla yararlanmalarına olanak tanır.

Bu kapsamlı platform, iş süreçlerini optimize etme, maliyetleri düşürme ve ihracatçılara daha rekabetçi bir avantaj sunma amacıyla tasarlanmıştır.

DYS’ye Nasıl Başvurulur?

DYS kuruluşu için ihracatçı birliklerine başvurulması gerekmektedir. Bu işlemi firmaların ve işbirliği kuruluşlarının kendisinin yapması gerekmektedir. DYS kurulduktan sonra danışmanlık şirketlerine noter onaylı vekalet verilerek işlemlerin bu firmalar tarafından yapılması mümkündür.

DYS’ye şahsen veya KEP üzerinden İhracatçı Birliklerine başvuru yaparak DYS sistem tanımlaması yaptırılmaktadır.

DYS Devlet Desteklerinde, Teşviklerinde, Muafiyetlerinde Hangi Alanları Kapsamaktadır?

DYS ile aşağıdaki teşvik, destek ve muafiyetlerin sistem üzerinden gerçekleştirilmesi mümkündür.

İhracat Destekleri:

Uluslararası pazarda faaliyet gösteren işletmelere finansal destek ve teşvikler sunar.

Hizmet Sektörü Destekleri:

Hizmet sektöründeki işletmelerin uluslararası rekabetçiliğini artırmayı hedefler.

Belgesiz İhracat Kredileri:

İhracat yapan işletmelerin finansal ihtiyaçlarına çözüm sunar.

Dahilde İşleme Rejimi:

İç piyasada üretilen ürünlerin ihracatını teşvik eder, üretim maliyetlerini düşürür.

Hariçte İşleme Rejimi:

İthal edilen malın işlenmesiyle üretilen ürünlerin ihraç edilmesine imkan tanır.

Vergi, Resim, Harç İstisnası:

İhracatçılara vergi, resim ve harç muafiyeti sağlar, maliyetleri düşürür.

Bu desteklerle, işletmeler sürdürülebilir büyüme ve uluslararası rekabet avantajı sağlar.

DYS Yararlanıcı Tanımlama İşlemi Başvurusunda Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler

İhtiyacınız olan belgeler şunlardır:

  • EK A (Sistem Kullanım Taahhütnamesi): Sistemi kullanım taahhütnamesi belgesi.
  • EK B (Yararlanıcı Bilgi Formu): Yararlanıcı bilgi formu.
  • İmza Sirküleri: İşletmenin imza sirküleri.
  • Ticaret Sicil Gazetesi veya Elektronik Ortamda Alınan Ticaret Sicil Belgesi ekleyin. Belge, güncel ortaklık yapısını göstersin.
  • Vekaletname: Vekalet durumu varsa ilgili vekaletname.
  • Kapasite Raporu (Varsa): İlgili kapasite raporu.
  • EK C (Kullanıcı Yetkilendirme Formu): Kullanıcı yetkilendirme formu ve yetkilendirilen kişinin kimlik fotokopisi.

Bu belgeler, işlemlerinizi sorunsuz bir şekilde yürütebilmeniz için gerekli olan temel dokümanlardır.

DYS’de Vekalet veya Yetkilendirme Nedir?

Yetkilendirilmesi talep edilen kişi için gereken belgeler şu şekildedir:

a. Firma İçinde Çalışanlar İçin: Çalıştığı firma veya kuruluşun son aya ait SGK belgesi (Firma/Kuruluş SGK Bildirgesi, kişiye ait SGK Hizmet Dökümü vb.) sunulmalıdır.

b. Firma İçinde Çalışmayanlar İçin: Eğer kişi, firma bünyesinde çalışmıyorsa, yetkilendirme belgesinin (EK C) noter onayıyla sunulması gerekmektedir.

DYS Başvurusunda Şunlara Dikkat Edin

1. Tam Bilgi Doldurma:Yararlanıcıların başvuru sürecinde yer alan tüm formları eksiksiz bir şekilde doldurmaları gerekmektedir. Bu, başvurunun geçerliliği ve işlemlerin sorunsuz ilerlemesi açısından oldukça önemlidir.

2. Sektör Bilgileri:Yararlanıcıların  faaliyet gösterdiği sektörleri belirlemek için NACE kodlarını ve sektör adlarını belirtmeleri gerekmektedir. Bu bilgiler, başvurunun doğru kategoride değerlendirilmesine yardımcı olacaktır.

3. İmza Yetkisi: Tüm başvuru formları, İmza Sirkülerinde temsile yetkisi olan (münferit/müşterek) aynı kişiler tarafından imzalanmalıdır. Bu, başvurunun güvenilirliği ve doğruluğu açısından gereklidir.

Bu adımların doğru bir şekilde tamamlanması, başvuru sürecinin hızlı ve sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlayacaktır.

Baz Girişim devlet desteklerinden etkili bir şekilde yararlanmanız için yanınızda. Bize ulaşın.

Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemi (DYS)
Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanarak şunları kabul etmiş olursunuz: Veri Koruma Politikası.
Daha Fazla Bilgi Al