Dahilde İşleme Rejimi Nedir? Nasıl Çalışır?

İhracat Mentorunuz BAZ Girişim olarak bu hafta itahalatımızın yüzde 15’i, ihracatımızın yüzde 40’ı olan Dahilde İşleme Rejimini ele alacağız.

Dahilde İşleme Rejimi Nedir?

Dahilde İşleme Rejimi kapsamındaki ihracat teşvikleri Ticaret Bakanlığı tarafından firmalarımıza verdiği en önemli ve etkin ihracat teşviklerden birisidir. Son yıllarda yapılan ihracatımızın yaklaşık yüzde 40’ı Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılmaktadır.

Dahilde İşleme Rejiminin Tarihçesi

Türkiye’de ilk kez 12 Mayıs 1964 tarihinde Müsaade Belgesi ile verilmeye başlanan mal ihracat karşılığı ithalat izinleri, 09 Haziran 1979’da Dış Satım Tasarım Belgesi sahibi firmalara döviz tahsisi şeklinde devam etmiş ve 25 Ocak 1980 tarihinde ise günümüz uygulamasına benzer şekilde 24 Ocak 1980 kararları ile İhracatı Teşvik Belgesi kapsamında mal ihracatı karşılığında gümrük muafiyetli ithalat olarak uygulanmıştır. Bu ihracat teşvikleri, Avrupa Birliği ile yapılan gümrük birliği çerçevesinde 01 Ocak 1996 tarihinden itibaren Avrupa Birliği mevzuatına uyumlu olarak Dahilde İşleme Rejimi adı altında verilmektedir.  

Dahilde İşleme Rejimindeki Sistemler

Dahilde İşleme Rejimi 2 sistemden oluşmaktadır. Bunlar; 

 1. Şartlı muafiyet sistemi,
 2. Geri ödeme sistemi.

Şartlı Muafiyet Sistemi Nedir?

Dahilde İşleme Rejimi kapsamındaki şartlı muafiyet sistemi ile Türkiye Gümrük Bölgesinde (serbest bölgeler hariç) yerleşik firmaların, Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan ve serbest dolaşımda bulunmayan hammadde, yardımcı madde (katalizör olarak kullanılanlar dahil), yarı mamul, mamul ile değişmemiş eşya ve ambalaj malzemesinin, ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın, vergisi teminata bağlanmak suretiyle bedelli ve/veya bedelsiz ithal edilmekte ve ihracat taahhüdünün gerçekleşmesini müteakip, alınan teminat iade edilmektedir. Bu kapsamda işletme malzemesi ithalatına da katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi tahsil edilerek ve ticaret politikası önlemleri uygulanarak izin verilmektedir 

Şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde dahilde işleme izin belgesi kapsamında ithal eşyası yerine eşdeğer eşya kullanılarak, önceden ihracat işleminden sonra ithalat yapılabileceği gibi, ithal eşyası ile serbest dolaşımdaki eşya birlikte de kullanılabilmektedir.

Geri Ödeme Sistemi Nedir?

Dahilde İşleme Rejimi kapsamındaki geri ödeme sistemi ile dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında serbest dolaşıma giren hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ile değişmemiş eşya, ambalaj ve işletme malzemesinden elde edilen işlem görmüş ürünün ihracı halinde, ithalat esnasında alınan verginin (işletme malzemesine ilişkin katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi hariç) geri ödenmesidir. Bu kapsamda ithal edilen eşya için gümrük idaresince, ticaret politikası önlemleri uygulanır ve eşyanın ithali için öngörülen dış ticarette teknik düzenlemeler ve standardizasyon mevzuatı dahil diğer işlemlerin tamamlanması şartı aranır.

Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Verilen Teşvikler Nelerdir?

Ticaret Bakanlığının Dahilde İşleme Rejimi kapsamındaki ihracat teşvikleri aşağıda belirtilmektedir.

 • Gümrük vergisi, anti damping vergisi, KDV, ÖTV ile diğer vergi ve fonlardan muafiyet,
 • KKDF ile vergi, resim ve harçlardan istisnası,
 • Ticaret Politikası Önlemlerine tabi olmama (Üçüncü ülkelere ihracatta, ithalat kota ve gözetim önlemlerinden muafiyeti sağlamaktadır.),
 • Gerçekleşeceği kesin olmayan ihracatta, müeyyideye maruz kalma riskine girilmeden önce vergilerin ödenmesi, sonra ihracatın yapılarak vergilerin geri alınması (Geri Ödeme Sistemi),
 • Belli kriter ve performansa sahip firmaların ithalat esnasında 0 yerine %1, 5 veya 10 teminat verebilmesi (Şartlı Muafiyet Sistemi),
 • İthal eşyası yerine aynı kalite ve nitelikleri taşıyan yurt içindeki serbest dolaşımda bulunan eşdeğer eşyanın kullanılabilmesi,
 • Yurt içi alımlarında KDV muafiyeti,
 • Bazı tarım ürünlerinde (buğday, şeker gibi) dünya piyasa fiyatlarından yurt içi alım yapılabilmesi.

Dahilde İşleme Firmalara Nasıl Katkılar Sağlamaktadır?

Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ihracatçı firmalarımız; 

 • Yurt içinde dünya piyasa fiyatlarından temin edemedikleri, 
 • Üretimi hiç olmayan,
 • Üretimi yetersiz olan,
 • İstenilen kalitede bulamadıkları,

girdileri gümrük muafiyetli olarak yurt dışından getirebilmektedir. Böylece firmalarımız;

 • Girdi maliyetlerini azaltmak suretiyle ihracatını artırmakta,
 • İhraç ürünlerine uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazandırmakta, 
 • İhraç pazarlarını geliştirmekte, 
 • İhraç ürünlerini çeşitlendirmekte,
 • Sürdürülebilir ihracat artışı,

sağlamaktadır.

Sonuç 

Dahilde işleme ile firmalarımız dünyadan veya Türkiye içinden belirli ürünleri işleyip ihraç etmek kaydıyla avantajlı şekilde alabilmektedir. Dahilde işleme rejimi oldukça teknik bir konudur. Ülkemizde ithalatın yüzde 15’i ihracatın ise yüzde 40’ı dahilde işleme rejimi ile şekillenmektedir.

BAZ Girişim İhracat Danışmanlık şirketi olarak firmalarımızın dahilde işleme rejimi kapsamında belgelerinin alınması ve kapatılması, süreçlerinin yönetilmesi konusunda firmalarımıza alanında deneyimli profesyonel ekibimizle destekler sağlamaktayız. Siz de ihracatta bir adım öne geçmek için BAZ Girişim’i tercih edin, fark yaratın.

Dahilde İşleme Rejimi Nedir? Nasıl Çalışır?
Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanarak şunları kabul etmiş olursunuz: Veri Koruma Politikası.
Daha Fazla Bilgi Al