Dahilde İşleme Rejimi: İhracatçılar İçin Stratejik Bir Araç

Dahilde İşleme Rejimi Nedir?

Dahilde İşleme Rejimi (DİR), Ticaret Bakanlığı tarafından firmalara sunulan önemli ihracat teşviklerinden biridir. Bu rejim, firmaların girdi maliyetlerini azaltarak ihracatlarını artırmalarına ve rekabet güçlerini uluslararası piyasalarda yükseltmelerine olanak tanır. Son yıllarda Türkiye’nin toplam ihracatının yaklaşık yüzde 40’ı Dahilde İşleme Rejimi kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Dahilde İşleme Rejiminin Tarihçesi

Dahilde İşleme Rejimi’nin kökenleri 1964 yılına dayanmaktadır. İlk olarak Müsaade Belgesi ile başlayan sistem, 1980’li yıllarda günümüzdeki şekline benzer bir yapıya kavuşmuştur. Türkiye’nin Avrupa Birliği ile gerçekleştirdiği gümrük birliği anlaşmasının ardından, 1996 yılından itibaren Avrupa Birliği mevzuatına uyumlu hale getirilmiştir.

Dahilde İşleme Rejimindeki Sistemler

Dahilde İşleme Rejimi iki ana sistemden oluşmaktadır:

 1. Şartlı Muafiyet Sistemi: Bu sistemde, serbest dolaşımda olmayan hammadde ve malzemeler ithal edilip, işlendikten sonra ihraç edilir. İthalat sırasında alınan vergiler, ihracat gerçekleştikten sonra geri ödenir.
 2. Geri Ödeme Sistemi: Serbest dolaşıma giren hammaddelerin işlendikten sonra ihraç edilmesi durumunda, ithalat sırasında alınan vergiler geri ödenir.

Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Verilen Teşvikler

Dahilde İşleme Rejimi, firmalara çeşitli vergi muafiyetleri ve ticaret politikası önlemlerinden muafiyet sağlamaktadır. Bu teşvikler arasında:

 • Gümrük vergisi, KDV, ÖTV ve diğer vergilerden muafiyet
 • KKDF ve diğer vergi, resim ve harçlardan istisna
 • Ticaret politikası önlemlerine tabi olmama
 • Eşdeğer eşya kullanımı imkanı
 • Yurt içi alımlarında KDV muafiyeti gibi avantajlar bulunmaktadır.

Dahilde İşleme Rejiminin Firmalara Sağladığı Katkılar

Dahilde İşleme Rejimi, firmaların yurt içinde temin edemedikleri veya yetersiz buldukları girdileri gümrük muafiyetli olarak ithal etmelerine olanak tanır. Bu sayede firmalar:

 • Girdi maliyetlerini azaltarak ihracatlarını artırabilir,
 • İhraç ürünlerine uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazandırabilir,
 • İhraç pazarlarını geliştirebilir,
 • İhraç ürünlerini çeşitlendirebilir,
 • Sürdürülebilir ihracat artışı sağlayabilirler.

Sonuç

Dahilde İşleme Rejimi, firmaların girdi maliyetlerini düşürerek ihracatlarını artırmalarına ve rekabet güçlerini uluslararası arenada yükseltmelerine imkan tanıyan stratejik bir araçtır. Türkiye’nin toplam ithalatının yüzde 15’i ve ihracatının yüzde 40’ı bu rejim kapsamında gerçekleştirilmektedir. Dahilde İşleme Rejimi, ihracatçılar için vazgeçilmez bir destek mekanizmasıdır.

BAZ Girişim Ücretsiz Dahilde İşleme Check-Up Hizmeti İçin Tıklayın.

Dahilde İşleme Rejimi: İhracatçılar İçin Stratejik Bir Araç
Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanarak şunları kabul etmiş olursunuz: Veri Koruma Politikası.
Daha Fazla Bilgi Al