İhracatta Kümelenme Destekleri: UR-GE ve HİSER Projeleri

İhracatta Kümelenmenin Önemi

Dış ticarette kümelenme, Türkiye’nin ihracat potansiyelini artırmada kritik bir role sahiptir. UR-GE (Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi) ve HİSER projeleri, bu kapsamda firmaların rekabetçi olmalarını sağlayan önemli araçlardır. Bu projeler, işbirliği ve kümelenmeyi teşvik ederek, firmaların ortak hedefler doğrultusunda birleşmelerine olanak tanıyor.

UR-GE ve HİSER Projelerinin Temelleri

UR-GE projeleri, ihracat odaklı büyümeyi destekleyen ve firmaların kendi ihtiyaçlarına göre şekillenen projelerdir. Acar, bu projelerin ihracat, proje bazlı yaklaşım, kümelenme ve yerelleştirme olarak dört ana başlıkta vurguluyor. Özellikle kümelenme, farklı firmaların, üniversitelerin ve araştırma kurumlarının işbirliği içinde hareket etmesini sağlayarak sektörel sinerji yaratıyor.

UR-GE ve HİSER’in Sağladığı Destekler

UR-GE ve HİSER projeleri, firmalara eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunuyor. Ayrıca bu destekler, ihracat istihbaratı, uluslararası pazarlama ve kurumsallaşma gibi alanlarda firmaların kapasitelerini artırmayı hedefliyor. Yurt dışı tanıtım faaliyetleri ve alım heyeti programları da bu projelerin önemli unsurlardandır.

Yerelleştirme ve Özelleştirme

Oğuzhan Acar, UR-GE ve HİSER projelerinin yerelleştirme ve özelleştirme üzerine kurulu olduğunu belirtiyor. Projeler, firmaların kendilerine özgü ihtiyaçlarını belirlemelerine ve bu doğrultuda destek alabilmelerine olanak tanıyor. Böylece bu yaklaşım, firmaların kendi özgün ihtiyaçlarına uygun, kişiye özel çözümler geliştirmelerini sağlıyor.

Sonuç: İşbirliği İçinde Rekabet

Acar’a göre, UR-GE ve HİSER projelerinin temel felsefesi, işbirliği içinde rekabet etmektir. Bu projeler, firmaların bir araya gelerek ortak hedefler için çalışmalarını ve böylece hem kendilerini hem de Türkiye’nin ihracatını güçlendirmelerini hedefliyor.

Siz de ücretsiz ihracat check-up hizmetine ulaşmak için Baz Girişim ile iletişime geçebilirsiniz.

İhracatta Kümelenme Destekleri: UR-GE ve HİSER Projeleri
Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanarak şunları kabul etmiş olursunuz: Veri Koruma Politikası.
Daha Fazla Bilgi Al