E-ihracat Stratejileri

« Back to Glossary Index

Hızlı ve Rekabetçi İlerleme İçin:

1. E-İhracat Hedeflerimiz Daha Sıkı Çalışmamızı Gerektiriyor

Ticaretin giderek dijitalleştiği bir dünyada yaşıyoruz. Bugün Çin’de e-ticaret, toplam ticaretin yüzde 60’ına erişmiş durumda. Ülkemizde ise e-ticaret, yüzde 15-20’lere ulaştı. Bugünki e-ticaret, 15 sene sonranın ticaretin kendisi olacak.

E-ihracat ise ticaretin sınır aşan boyutu. Dünyanın birçok bölgesine tek tıkla ihracat yapmak mümkün. Dünyada dış ticaretin giderek toptan ticaretten perakende ticarete kayacağına ilişkin öngörüler var.

2. E-İhracat Arama Konferansı

Ticaretteki bu trendlere birçok kurum ve kuruluş hızlı bir şekilde uyum sağlamaya çalışıyor. Ticaret Bakanlığı da E-ihracat Sekretaryası aracılığıyla bu konuda son beş yılda oldukça öncü çalışmalar yaptı. İlki 2019 yılında yapılan e-ihracat konferansının ikincisi ise geçtiğimiz hafta sonunda gerçekleştirilmektedir. Zirvede kamu, özel ve sivil toplum paydaşlarından 200 önde gelen isim yer aldı. E-ihracatın sorunları, çözüm önerileri ve eylem planları ele alındı.

3.Yurtiçi Aktarım Merkezlerine İhtiyaç Var.

Zirvede öne çıkan en önemli konu, e-ticarette hız konusuna yapılan vurguydu. Türkiye’nin e-ihracatta yurtiçi transfer merkezlerinin e-ticaretteki hız vurgusuna yetişemediği farklı kurumlarla işbirliği içinde iyileştirmelere ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir. Yurtiçi aktarım merkezlerimizin hızlı olması durumunda e-ihracatın önündeki en önemli sıkıntının aşılacağı vurgulanmaktadır.

4. E-ihracatta Nitelikli Personel Sorunu Büyük

Zirvede ele alınanhusus ise nitelikli personel bulmada karşılaşılan zorluklar oldu. E-ticaret Meslek Liseleri kurmaktan, özel öğretim kurumlarının e-ticaret eğitimindeki yerinin olması gerektiğine, Ticaret Bakanlığının BTK Akademi benzeri bir Ticaret Akademisi kurmasına kadar çok yoğun ve farklı perspektiflerin ele alındığı bir zirve olmaktadır. E-ticaret ve e-ihracatta kariyer bağlamında çok büyük boşlukların olduğu ve gençlerin buna özendirilmesi gerektiği ısrarla vurgulanmaktadır. Teknofest benzeri çalışmalarla bu duruma katkı sağlanabileceği, dizilerde başarılı e-ticaret girişimcilerinin öne çıkarılabileceği dile getirilmektedir.

5. KOBİ’lerin Sıkıntı ve Talepleri ile Büyük Firmaların Sıkıntı ve Talepleri Farklıdır

E-ticarette farklı firmaların farklı ihtiyaçlarının olduğu da en çok öne çıkan hususlardan birisi idi. Büyük ölçekli firmaların pazaryeri üzerinden e-ihracata ihtiyaç duymadığı vurgulanırken, KOBİ’ler için ise pazaryerlerinin tek tıkla ihracat için öne çıkan merkezler olduğu dile getirilmektedir. KOBİ’lerin tek tıkla e-ihracat yapabilmekte olmasına rağmen bilgisizlikten korkudan e-ihracat yapmamaktadır, bir kısım KOBİ’nin ise siparişi alsa bile kargolama ve tedarik gibi süreçlerde sıkıntı yaşadığı ifade edilmektedir.

6. Basitleştirilmiş Gümrük Süreçlerimiz Daha da Basitleşmeli

E-ihracatta hızımızı kesen konuların bir diğeri ise Basitleştirilmiş Gümrük Beyannameleri olarak e-ihracat gümrük beyannameleri. Birçok iyileştirme yapılmakta olmasına rağmen hala önemli ilerlemelere ihtiyaç duyulduğu belirtilen bu alandan kaynaklanan sorunlarla kargoların en az iki gün gecikmelere yol açmaktadır, bu durumun ise birçok sorunu beraberinde getirdiği ifade edilmektedir. Gümrük prosedürleri kaynaklı iade süreçlerinin de firmalar için sorun yaratır mahiyette olduğu vurgulanan konular arasındaydı.

7. E-ihracatta Daha Hızlı, Daha Rekabetçi Olmalıyız.

E-ihracat Arama Konferansının ikincisi ilkine göre daha derli topluydu. İlkinde tartışılan konuların daha derinlemesine ele alındığı bir görünüm sergilenmektedir. Zirvenin en temel vurgusu, e-ihracatta başarılı olmak istiyorsak, “Daha hızlı ve daha rekabetçi olmamız” gerektiği idi. Tüm kurumlarımızın bunun bilincinde hareket ederek, giderek ivme kazanan e-ticaretin önünü açması dileğiyle.

« Sözlük Dizinine Geri Dön
E-ihracat Stratejileri
Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanarak şunları kabul etmiş olursunuz: Veri Koruma Politikası.
Daha Fazla Bilgi Al