Birleşik Arap Emirlikleri, son dönemde dünyada yükselen kıtasal hub niteliğindeki ülkelerden birisi. Başkenti Abu Dabi olsa da, özellikle Dubai, yükselen bir ticaret şehri devleti olarak öne çıkıyor. Dubai’ye ihracat yapmak isteyen firmalarımızın sayısı her gün artıyor. Dubai’de yatırım yaparak Birleşik Arap Emirliklerinin ikili ve çok taraflı ticaret anlaşmalarının avantajlarından yararlanmak isteyen çok sayıda firma var.

Türkiye’nin ihracat ajansı BAZ Girişim olarak Dubai’ye ihracat ve yatırım olanaklarını daha önce ele almıştık. Bu yazımızda, Dubai’deki vergileri, serbest bölgeleri ve avantajlarını, işletmelere verilen destekleri ele aldığımız yazımızı ilginize sunuyoruz.

BAE’deki Vergiler ve Yatırım

Federal Kurumlar Vergisi Kanunu Nedir?

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Federal Kurumlar Vergisi Kanunu, Ekim 2022’de imzalanarak Aralık 2022’de yayımlanmış ve 1 Haziran 2023 sonrasında başlayan mali yıllarda yürürlüğe girmiştir. Bu kanun, BAE’nin tüm Emirliklerini kapsamakta olup, BAE vergi mükellefleri ile BAE’de vergi kaydı bulunan veya gelir elde eden yabancılar için geçerlidir.

Vergi Oranları ve Serbest Bölgeler

BAE’de genel kurumlar vergisi oranı, 375.000 AED’yi aşan vergi matrahı için %9, bu eşik altında kalan vergi matrahı için ise %0’dır. Serbest bölge şirketleri, “Nitelikli Serbest Bölge Kişisi” (Qualifying Free Zone Person-QFZP) olarak adlandırıldığında ve nitelikli gelir üzerinden %0 kurumlar vergisine tabi olduklarında avantajlıdır. Ancak, nitelikli gelir dışında kalan gelirler %9 kurumlar vergisine tabidir.

Stopaj Vergisi ve Uygulama Alanları

Stopaj vergisi, BAE’de “sabit işyeri” bulunmayan ve mukim sayılmayan şirketlerin belirli türdeki gelirlerine %0 oranında uygulanacaktır. Bu düzenleme, BAE kaynaklı gelir elde eden şirketler için de geçerlidir.

Vergi Kaynağı Modeli

BAE’de mukim vergi mükellefleri, dünya genelinde elde ettikleri tüm gelirleri üzerinden kurumlar vergisine tabidir. Mukim sayılmayan mükellefler ise, BAE’deki sabit işyerleri veya vergisel bağlantıları üzerinden elde ettikleri gelirler itibariyle kurumlar vergisine tabi tutulur. Ayrıca, sabit işyeri veya vergisel bağlantı olmaksızın ülke içinde elde edilen belirli türdeki gelirler stopaj vergisine tabi tutulur.

Vergi Matrahı ve Gelir Kalemleri

BAE kurumlar vergisi sistemi, vergi matrahını belirlemek için işletmenin mali tablolarında yer alan muhasebe net kârını başlangıç noktası olarak kullanır. Vergi matrahına ulaşmak için belirli teşvikler ve özel muafiyetler uygulanır. Vergi matrahının belirlenmesinde aşağıdaki gelirler dikkate alınmaz:

  • BAE’de mukim bir tüzel kişiden alınan temettü ve kâr dağıtımları.
  • Katılım muafiyeti şartlarını karşılayan yabancı tüzel kişiliklerden alınan temettü ve kâr dağıtımları.
  • Belirli şartları karşılayan yabancı sabit işyerlerinin gelirleri.

Küçük İşletme Desteği

BAE’de faaliyet gösteren küçük işletmeler, vergi matrahının oluşmaması durumunda vergi kolaylığı sağlanır. Cari ve önceki vergi dönemlerine ait gelirinin 3 milyon AED’yi aşmadığı durumlarda, mükellef küçük işletme desteğine başvurabilir. Bu destekten yararlanmak için, mükellefin çok uluslu bir şirketin bağlı kuruluşu veya nitelikli serbest bölge kişisi olmaması gerekir. Küçük işletme desteğine başvuran mükellefler için belirli hükümler (vergiden muaf gelirler, vergi afları, masraf indirimleri, vergi kaybı indirimleri, transfer fiyatlandırması uyum gereklilikleri) uygulanmayacaktır.

Sonuç

BAE’nin kurumlar vergisi mevzuatı, mükelleflerin ve şirketlerin vergi yükümlülüklerini belirlerken, çeşitli teşvikler ve muafiyetler sunmaktadır. BAE’de faaliyet gösteren veya gelir elde eden tüzel ve gerçek kişilerin bu düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olmaları önemlidir. Vergi mevzuatındaki güncellemeleri takip ederek, vergi avantajlarından yararlanabilir ve mali yükümlülüklerinizi yerine getirebilirsiniz.

BAZ Girişim olarak Dubai’de varız. Siz de Birleşik Arap Emirliklerine ihracat veya yatırım yapmak isterseniz BAZ Girişim’e ulaşın. Ücretsiz ihracat check up hizmetimiz için tıklayın.

Dubai’ye İhracat ve Yatırım
Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanarak şunları kabul etmiş olursunuz: Veri Koruma Politikası.
Daha Fazla Bilgi Al