BAZ Girişim olarak bu yazımızda Bilişim Sektöründe Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen belgeleri ele alıyoruz.

ALLIED QUALITY ASSURANCE PUBLICATIONS (AQAP)

ALLIED QUALITY ASSURANCE PUBLICATIONS (AQAP), NATO üye ülkeleri ve ortakları arasında savunma ve güvenlik alanındaki kalite güvencesi ve kontrol süreçlerini düzenleyen standartlardır. Askeri ürünlerin, sistemlerin, hizmetlerin kalite ve güvenilirlik gereksinimlerine uygun şekilde geliştirilmesini, üretilmesini ve bakımını sağlar. Bu yayınlar, NATO üye ülkeleri arasında ortak kalite standartlarını ve uyumu temin eder. Ayrıca, savunma malzemeleri ve ekipmanları arasında etkili çalışabilirliği ve müşteri ihtiyaçlarına uygunluk sağlar. AQAP standartları, savunma endüstrisi ve güvenlik sektöründe faaliyet gösteren şirketlere rehberlik eder. Bununla birlikte, kalite süreçlerini optimize etmeyi ve projelerin başarılı bir şekilde tamamlanmasını destekler.

CAPABILITY MATURITY MODEL INTEGRATION (CMMI)

Capability Maturity Model Integration (CMMI), yazılım geliştirme ve süreç yönetimi gibi disiplinlerde organizasyonların performansını değerlendirmek ve geliştirmek için kullanılan bir modeldir. CMMI, en iyi uygulamalara dayalı bir çerçeve sunar ve şirketlerin yetenek düzeylerini beş aşamalı bir olgunluk seviyesinde değerlendirir: başlangıç, yönetilen, tanımlanmış, ölçümlü ve optimize edilmiş. Bu model, işletmelerin süreçlerini analiz ederek verimliliği artırmasına ve iyileştirmeler yapmasına yardımcı olur. CMMI, müşteri memnuniyetini artırmak, süreçleri izlemek ve sürekli iyileştirme sağlamak için önemli bir rehberlik aracıdır.

ISO/IEC 27000 SERİLERİ

ISO/IEC 27000 serisi, bilgi güvenliği alanında uluslararası olarak kabul edilen standartlar bütünüdür. Bu seri, ISO (Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu) ve IEC (Uluslararası Elektroteknik Komisyonu) tarafından geliştirilmiştir. Seri, kuruluşların bilgi varlıklarını, bilgi güvenliği politikalarını, süreçlerini ve kontrollerini etkin bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur. ISO/IEC 27000 standartları, bilgi güvenliği yönetim sistemi (ISMS) kurulumunu ve sürdürülebilirliğini sağlamayı hedefler. Bu standartlar, bilgi güvenliği risklerinin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve azaltılması için çerçeve sunar. Aynı zamanda, bilgi güvenliği farkındalığını artırmak, uygunluk ve sürdürülebilirlik için kılavuzlar sağlamak amacıyla da kullanılmaktadır.

ISO/IEC 20000

ISO/IEC 20000, bilgi teknolojileri hizmet yönetimi alanında uluslararası olarak kabul edilen bir standarttır. Bu standart, IT hizmet sağlayıcılarının, etkili ve kaliteli bir şekilde hizmet sunmalarını ve müşteri gereksinimlerini karşılamalarını sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. ISO/IEC 20000, IT hizmet yönetimi süreçlerini tanımlar ve optimize etmek için bir çerçeve sunar. Standart, hizmet sağlayıcıların müşteri memnuniyetini artırmalarına, hizmet kesintilerini azaltmalarına ve iş süreçlerini iyileştirmelerine yardımcı olur. Ayrıca, IT hizmet sağlayıcılarının performansını değerlendirmek ve belgelendirmek için de kullanılır, böylece güvenilir ve etkin IT hizmetleri sağlama yetenekleri doğrulanmaktadır.

ISO/IEC 9126

ISO/IEC 9126, yazılım ürün kalitesini değerlendirmek için kullanılan bir uluslararası standarttır. Bu standart, yazılımın kalitesini belirleyen çeşitli ölçütleri ve kriterleri tanımlar. ISO/IEC 9126, yazılımın işlevselliği, güvenilirliği, verimliliği, kullanılabilirliği, bakılabilirliği ve taşınabilirliği gibi özelliklerini değerlendirir. Bu değerlendirme, yazılım geliştirme sürecinde ve sonrasında kalite kontrolü ve sürekli iyileştirme için kullanılmaktadır. Standart, yazılım ürünlerinin müşteri ihtiyaçlarını karşılayan, hatasız ve güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Yazılım şirketleri ve geliştiriciler, ISO/IEC 9126’yı rehber alarak yazılımlarını standartlara uygun olarak geliştirme ve değerlendirme işlemlerini gerçekleştirirler.

IEEE 1471

IEEE 1471, “Architecture Description” (Mimari Tanımı) olarak bilinen bir standarttır. Bu standart, yazılım ve sistem mimarilerinin tanımlanması, belgelenmesi ve yönetilmesi için kullanılmaktadır. IEEE 1471, bir mimari tanımını oluşturan unsurları, bileşenleri ve ilişkileri tanımlar ve bu mimari unsurların tasarım kararlarına olan etkilerini belirlemeye yardımcı olur. Bu standart, farklı disiplinlerdeki ekiplerin birlikte çalışabilmesini ve etkili bir şekilde iletişim kurabilmelerini sağlar. Aynı zamanda, mimari belgelerin tutarlılığını ve anlaşılırlığını artırarak, sistemlerin ve yazılımların uzun vadeli bakımını ve geliştirilmesini kolaylaştırır.

PROJECTS IN CONTROLLED ENVIRONMENTS 2 (PRINCE2)

Projects in Controlled Environments 2 (PRINCE2), proje yönetimi alanında uluslararası olarak kabul gören bir yöntemdir. PRINCE2, projelerin başarılı bir şekilde planlanması, uygulanması ve kontrol edilmesi için kullanılmaktadır. Bu yöntem, proje yaşam döngüsünü aşamalar halinde yönetir ve projenin hedeflere uygun bir şekilde ilerlemesini sağlar. PRINCE2, proje yöneticilerine net ve yapılabilir planlama, etkili risk yönetimi, sürekli izleme ve raporlama, kaynakların etkin kullanımı ve proje paydaşları ile etkili iletişim sağlamada rehberlik etmektedir. Bu sayede projelerin zamanında, bütçeye uygun ve müşteri ihtiyaçlarına uygun bir şekilde tamamlanması hedeflenmektedir.

ISO/IEC 15408 – COMMON CRİTERİA

ISO/IEC 15408, yaygın olarak bilinen adıyla “Common Criteria” veya “Ortak Kriterler”, bilgi güvenliği ürünlerinin değerlendirilmesi ve sertifikasyonu için uluslararası bir standarttır. Bu standart, bilgi güvenliği ürünlerinin (örneğin, yazılım ve donanım) güvenlik işlevselliği, güvenilirliği ve uygunluğu konularında objektif bir değerlendirme yapılmasını sağlar. Common Criteria, ürünlerin güvenlik seviyelerini belirlerken, bir dizi güvenlik gereksinimleri ve değerlendirme süreçlerini tanımlar. Böylece, müşterilere ve kullanıcılara güvenlik açısından doğrulanmış ve standarda uygun ürünlerin seçilmesine ve kullanılmasına yardımcı olmaktadır.

ISO 9241-151

ISO 9241-151, insan-bilgisayar etkileşiminde kullanılabilirlik ile ilgili uluslararası bir standarttır. Bu standart, interaktif sistemlerin kullanılabilirliğini ve etkinliğini değerlendirmek için bir çerçeve sunar. ISO 9241-151, kullanıcı deneyimini artırmak ve insan-bilgisayar etkileşimini iyileştirmek amacıyla tasarım ve değerlendirme süreçlerini rehberlik eder. Kullanıcı arayüzü tasarımı, etkileşim tasarımı ve kullanılabilirlik testlerinin yapılması gibi konularda yönergeler içerir. Bu sayede, kullanıcıların interaktif sistemleri daha etkili ve verimli bir şekilde kullanmalarını sağlamak için geliştirici ve tasarımcılara rehberlik eder.

ISO/IEC 19790 & ISO/IEC 24759

ISO/IEC 19790, “Kriptografik Modüller için Güvenlik Kuralları” olarak bilinen bir standarttır. Bu standart, kriptografik modüllerin güvenlik gereksinimlerini belirler ve sertifikasyon süreçlerini tanımlar. Kriptografik modüller, şifreleme, anahtar yönetimi ve güvenli kimlik doğrulama gibi kriptografik işlemleri gerçekleştiren donanım veya yazılım bileşenleridir. ISO/IEC 19790, bu modüllerin güvenilir ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla standart güvenlik düzeyleri ve test prosedürleri sunar.

ISO/IEC 24759 ise, “Kriptografik Modüller için Testlerin Belirlenmesi ve Uygunluğun Değerlendirilmesi” olarak bilinmektedir. Bu standart, ISO/IEC 19790’a dayanarak, kriptografik modüllerin test edilmesi ve uygunluğunun değerlendirilmesi için gerekli süreçleri ve yöntemleri tanımlar. Ayrıca, kriptografik modüllerin doğru bir şekilde çalıştığından ve güvenlik gereksinimlerini karşıladığından emin olmak için kullanılmaktadır.

ISO/IEC 15504

ISO/IEC 15504, “Bilişim Teknolojisi – Süreç Değerlendirme” olarak bilinen bir standarttır. Bu standart, bir organizasyonun yazılım ve bilişim teknolojisi süreçlerini değerlendirmek ve iyileştirmek için kullanılmaktadır. ISO/IEC 15504, bir dizi yetenek düzeyi (0’dan 5’e kadar) kullanarak süreçlerin olgunluk seviyelerini belirler. Organizasyonlar, bu standartla süreçlerini objektif bir şekilde analiz edebilir, zayıf alanları tespit ederek iyileştirme planları oluşturulabilir. Aynı zamanda, projeler ve süreçler arasında karşılaştırmalar yapmak ve en iyi uygulamalara göre performanslarını değerlendirmek için de kullanılabilmektedir.

ISO/IEC 25051

ISO/IEC 25051, yazılım ürün kalitesini değerlendirmek için bir standarttır. Bu standart, “Yazılım Ürünlerinin Kalitesi – Gereksinimler ve Testler” olarak bilinmektedir. ISO/IEC 25051, yazılım ürünlerinin kalitesini belirlemek ve bu ürünlerin belirli gereksinimleri karşılamasını sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. Standart, yazılım ürünlerinin özelliklerini ve performansını değerlendirmek için bir çerçeve sunar ve ürünlerin kullanıcı beklentilerine ve gereksinimlerine uygunluğunu değerlendirmeye yardımcı olur. Bu sayede, yazılım ürünleri daha güvenilir, etkili ve müşteri ihtiyaçlarına uygun hale getirilmektedir.

AS9100

AS9100, havacılık, uzay ve savunma endüstrileri için uluslararası kabul görmüş bir kalite yönetim sistemi standardıdır. Bu standardın tam adı “AS9100 Uzay, Havacılık ve Savunma İçin Kalite Yönetim Sistemleridir.” AS9100, bu sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin kalite yönetim süreçlerini düzenler ve standart bir kalite yönetim sistemini uygulamalarına rehberlik eder. AS9100 sertifikasyonu, üreticilerin ve tedarikçilerin müşteri gereksinimlerini karşılayan yüksek kalitede ve güvenilir ürünler üretmelerini ve süreçlerini sürekli olarak iyileştirmelerini sağlar. Ayrıca, ürün güvenliğini artırır ve endüstriyel standartlara uygunluğu doğrular.

VB100

VB100, antivirüs yazılımların etkinliğini ve performansını değerlendiren bağımsız bir test ve sertifikasyon programıdır. Virus Bulletin (VB) tarafından yönetilen bu program, antivirüs ürünlerinin gerçek dünya tehditleri ve zararlı yazılımlar karşısında ne kadar etkili olduğunu ölçer. VB100 testleri, antivirüs yazılımların tespit ve temizleme oranlarını, yanlış alarm seviyelerini ve performanslarını değerlendirir. Bir antivirüs yazılımı VB100 sertifikasını almak için, belirli bir süre içinde belirli tehditleri tespit etmeli ve temizlemelidir. VB100 sertifikası, kullanıcılar için güvenilir ve etkili antivirüs yazılımlarını seçmelerine yardımcı olur.

VBSpam

VBSpam, Virus Bulletin tarafından gerçekleştirilen ve e-posta güvenlik ürünlerinin etkinliğini değerlendiren bir test programıdır. Bu testlerde, e-posta güvenlik ürünleri, gerçek dünya e-posta trafiği içindeki zararlı ve spam içerikli e-postaları tespit etme yetenekleri ölçülmektedir. VBSpam, antispam çözümlerinin yanlış pozitif (masum e-postaları yanlışlıkla spam olarak işaretleme) ve yanlış negatif (spam içeriğini tespit edememe) oranlarını değerlendirerek ürünlerin performansını ve doğruluğunu değerlendirir. Bu sayede, kullanıcılar için güvenilir ve etkili antispam çözümlerini seçmelerine yardımcı olur ve e-posta trafiğini daha güvenli hale getirir.

AV-Test APPROVED CORPORATE ENDPOINT PROTECTION 

AV-Test Approved Corporate Endpoint Protection, AV-Test tarafından onaylanmış bir kurumsal uç nokta koruma çözümüdür. Bağımsız bir test kuruluşudur ve bilgisayar güvenliği yazılımlarının performansını değerlendirir. AV-Test, kötü amaçlı yazılımlara, virüslere ve diğer tehditlere karşı uç nokta koruma çözümlerini test eder ve onaylar. AV-Test Approved Corporate Endpoint Protection, kurumsal ağlarda kullanılan bilgisayarlar ve cihazları zararlı yazılımlardan korur. Bununla birlikte, verileri ve sistemleri güvende tutmaya yardımcı olur. Bu onay, güvenlik sağlayıcılarının ürünlerinin etkinliğini ve güvenilirliğini doğrulayan bir işarettir ve müşterilere güvenilir bir seçenek sunar.

AV-TEST CERTİFİED 

AV-Test Certified, AV-Test tarafından sertifikalandırılmış bir güvenlik yazılımıdır. Bağımsız bir bilgisayar güvenliği test kuruluşudur, kötü amaçlı yazılımlara, tehditlere karşı güvenlik yazılımlarının performansını değerlendirir. AV-Test Certified sertifikası, güvenlik yazılımlarının yüksek kalite ve etkinlik standartlarına uygun olduğunu gösterir. Bu sertifika, güvenlik yazılımı sağlayıcılarının ürünlerinin kullanıcıları güvenilir bir şekilde koruduğunu kanıtlar. AV-Test Certified, müşterilere, kişisel ve kurumsal cihazlarının güvenlik ihtiyaçlarını karşılayan güvenilir ve etkili bir güvenlik çözümü seçmelerine yardımcı olur.

AV-COMPARATİVES 

AV-Comparatives, bağımsız bir test laboratuvarıdır ve bilgisayar güvenliği ürünlerinin performansını değerlendirir. Kötü amaçlı yazılımlara, virüslere ve diğer tehditlere karşı antivirüs yazılımları ve güvenlik çözümlerinin etkinliğini test eder. AV-Comparatives, gerçek dünya senaryolarında ürünleri test ederek, tespit oranları, yanlış pozitif sonuçlar ve performans gibi kritik ölçümleri değerlendirir. Bu testler sonucunda, en iyi antivirüs yazılımlarını ve güvenlik çözümlerini belirleyerek, kullanıcılara güvenilir ve etkili bir güvenlik seçeneği sunar. AV-Comparatives, güvenlik endüstrisinde güvenilir ve saygın bir referans kaynağı olarak kabul edilmektedir.

ICSA LABS

ICSA Labs, bağımsız bir sertifikasyon ve test laboratuvarıdır. Bilgi güvenliği ve ağ teknolojileri alanında ürünlerin performansını değerlendirir ve onaylar. ICSA Labs, kötü amaçlı yazılımlara, siber saldırılara ve diğer tehditlere karşı güvenlik ürünlerini, ağ cihazlarını ve yazılımlarını test eder. Bu testler sonucunda, ürünlerin güvenilirliği, etkinliği ve uyumluluğu hakkında bilgi sağlar. Ürünler ICSA Labs tarafından sertifikalandırıldığında, kullanıcılara güvenilir ve kaliteli bir ürün seçeneği sunar. ICSA Labs, güvenlik endüstrisinde saygın bir otorite olarak kabul edilir ve kullanıcılar için güvenilir bir referans kaynağıdır.

IMO STCW

IMO STCW, Uluslararası Denizcilik Örgütü (International Maritime Organization – IMO) tarafından geliştirilen ve Uluslararası Gemi adamı Yetiştirme, Belgelendirme ve Vardiya Tutma Standartlarına İlişkin Sözleşme (The International Convention on Standards of Training, Certification, and Watchkeeping for Seafarers – STCW) olarak bilinen bir sözleşmedir. STCW, gemi adamı yetiştirme ve eğitimi standartlarını belirler. Gemi adamı olmak isteyenlerin ve gemi adamı olarak çalışacak olanların uluslararası kabul görmüş eğitim, beceri ve sağlık gereksinimlerini yerine getirilmesini sağlar. Bu sayede, denizcilerin güvenli, etkili şekilde gemilerde çalışmaları, denizcilik sektöründe nitelikli şekilde görev yapmaları amaçlanmaktadır.

SOC 2 – Type I ve Type II

SOC 2 – Type I ve Type II, Service Organization Control (SOC) raporlama standardının farklı türleridir. Hizmet sağlayıcıların (örneğin veri merkezleri, bulut hizmet sağlayıcıları) müşterilerine sunulan hizmetlerin güvenliğini ve veri gizliliğini sağlamak için uyguladıkları kontrolleri değerlendirir.

SOC 2 – Type I raporu, belirli bir tarihte yapılan kontrollerin etkinliğini değerlendirirken, SOC 2 – Type II raporu, belli bir süre boyunca (genellikle 6 ay veya daha fazla) uygulanan kontrollerin sürekliliğini ve etkinliğini değerlendirir. Müşteriler, SOC 2 raporlarını inceleyerek hizmet sağlayıcının güvenlik düzeyini değerlendirebilir, verilerini güvende tutacaklarına dair bir güvence elde edilir.

DNV CLASS TYPE APPROVAL

DNV CLASS TYPE APPROVAL, denizcilik endüstrisinde kullanılan gemi ve deniz ekipmanlarının uluslararası standartlara ve güvenlik gereksinimlerine uygunluğunu belgeleyen bir onaylama sürecidir. Gemi ve deniz ekipmanları için sertifikasyon ve onaylama hizmetleri sunan bir sınıf topluluğudur. CLASS TYPE APPROVAL, gemi malzemeleri, ekipmanları ve sistemleri için yapılan test ve değerlendirme süreçlerini kapsar. Bu onaylama, denizde güvenliğin ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanmasına yardımcı olur. Gemi sahiplerine, operatörlere ve denizcilik endüstrisine güvenilir ürünler sunma konusunda güvence verir.

GREAT PLACE TO WORK

Great Place to Work, küresel bir araştırma ve danışmanlık şirketidir ve çalışanların deneyimleri, işyeri kültürü ve liderlik uygulamaları konularında uzmanlaşmıştır. Şirket, çalışanların memnuniyetini ve bağlılığını artırmak, işyeri kültürünü geliştirmek ve şirketlerin işveren markalarını güçlendirmek için çözümler sunar. Çalışan anketleri ve kültür değerlendirmeleri yaparak, işverenlerin güvenilir ve verimli çalışma ortamları yaratmasına yardımcı olur. Ayrıca, şirketlerin işyeri uygulamalarını ve liderlik stratejilerini geliştirir. Böylece, çeşitlilik ve kapsayıcılığı teşvik etmelerine ve insan kaynakları yönetimini optimize etmelerine katkı sağlar.

Son Söz 

Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen belgeler, bilişim sektöründe faaliyet gösteren şirketler için önemli avantajlar sunmaktadır. Bu belgeler, ihracat faaliyetlerinin kolaylaştırılması, uluslararası pazarlarda rekabet edebilme imkanı sağlar. Ayrıca, yeni iş fırsatlarının keşfedilmesi gibi konularda şirketlere destek olur. Bilişim sektöründeki şirketler, Ticaret Bakanlığı’nın sağladığı bu desteklerden faydalanarak ihracat potansiyellerini artırabilir. Ayrıca, uluslararası arenada başarılı bir şekilde faaliyet gösterebilirler.

BAZ Girişim olarak, bilişim sektöründeki şirketlere Ticaret Bakanlığı tarafından sunulan desteklerin önemini vurgulamak ve ihracat hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.

Bilişim İhracatında Desteklenen Belgeler
Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanarak şunları kabul etmiş olursunuz: Veri Koruma Politikası.
Daha Fazla Bilgi Al