Ankara Anlaşması İle İlgili Bilinmesi Gerekenler

Bu yazımızda BAZ Girişim olarak sizler için Ankara Anlaşması ve ilgili hükümlerinden bahsettik. Anlaşmanın detaylarına ve hakkında bilinmeyenlere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Anlaşmanın Tarihçesi ve İmza Süreci

Öncelikle kısaca Ankara Anlaşmasının imza sürecine değineceğiz. 1963 Ankara Anlaşması, Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) arasında imzalanan bir anlaşmadır.

Bu anlaşma, Türkiye’nin AET üyeliğine adaylık sürecinde önemli bir adımdır. Anlaşma, Türkiye’nin AET üyeliğine başvurmasının ardından başlayan müzakereler sonucunda 12 Eylül 1963’te imzalandı. Anlaşma, Türkiye’nin AET ile ekonomik işbirliği yapmasını ve ortak bir serbest ticaret alanı oluşturmasını hedeflemekteydi.

Ankara Anlaşmasının Hükümleri Nelerdir?

Anlaşmanın ana hükümleri arasında, tarım ürünleri, sanayi ürünleri ve hizmetler için gümrük vergilerinin kademeli olarak azaltılması ve ortadan kaldırılması, üye ülkeler arasındaki ticaretin serbestleştirilmesi, yatırımların teşvik edilmesi ve hizmetlerin serbest dolaşımı yer almaktadır.

Anlaşmanın imzalanması, Türkiye’nin Avrupa ekonomik entegrasyonu ve modernleşme sürecinde önemli bir adım oldu. Ancak, Türkiye’nin AET üyeliği süreci uzun ve zorlu oldu ve Türkiye’nin tam üyeliği ancak 1995 yılında gerçekleşti.

Ankara Anlaşması Nedir ve Ne işe Yarar ?

Anlaşma, Türkiye’nin Avrupa Ekonomik Topluluğu üyesi ülkelerle ekonomik, ticari ve siyasi ilişkilerini geliştirmesini amaçlamaktadır.

Katılım Hedefi

Anlaşma, Türkiye’nin AET’ye katılımını hedeflemektedir ve bu nedenle Türkiye’ye AET üyeliği için uygunluğunu belirleme amacı taşımaktadır. 

Ticaret Engellerinin Kaldırılması Hedefi

Anlaşma, Türkiye ve AET arasındaki ticaret engellerinin kademeli olarak kaldırılmasını öngörmektedir. Buna göre, taraflar arasındaki ticarette gümrük vergileri ve diğer ticaret engelleri kademeli olarak azaltılacak ve ortadan kaldırılacaktır. 

Serbest Dolaşım Hedefi

Anlaşma, Türkiye ve AET arasında işgücü, hizmetler, sermaye ve teknoloji gibi konuları kapsayan serbest dolaşımı öngörmektedir. Bu sayede, Türkiye ve AET arasındaki ekonomik ve ticari faaliyetlerin kolaylaştırılması hedeflenmektedir. 

Siyasi ve Kültürel İşbirliği Hedefi

Anlaşma, Türkiye ve AET arasında siyasi ve kültürel işbirliğini de öngörmektedir. Bu kapsamda, taraflar arasında siyasi diyalog, kültürel etkileşim ve bilgi alışverişi gibi faaliyetlerin artırılması amaçlanmaktadır. 

İlişkilerin Sağlıklı Yönetimi Hedefi

Anlaşma, Türkiye ve AET arasındaki ilişkilerin yönetimini sağlamak amacıyla kurulan Ortaklık Konseyi ve Ortaklık Komitesi gibi kurumların işleyişini düzenlemektedir. 

Tam Entegrasyon Hedefi

1963 Ankara Anlaşması, Türkiye’nin Avrupa ile ilişkilerinin önemli bir aşamasını oluşturmaktadır ve Türkiye’nin Avrupa ile entegrasyonu için bir dönüm noktası olarak kabul edilmektedir.

Ankara Antlaşmasının Türk Vatandaşlarına Sağladığı İmkanlar

Serbest Dolaşım, İş Bulma ve Yerleşme Hakkı

Anlaşma, Türk vatandaşlarının AET üyesi ülkelerde serbest dolaşımı, iş bulma ve yerleşme hakkını sağlamaktadır. Bu kapsamda, Ankara Anlaşması ile Türk vatandaşları, AET üyesi ülkelerde yasal olarak ikamet edebilir, çalışabilir ve iş kurabilirler. 

Yerine Getirilmesi Gereken Şartlar

Yurtdışına yerleşmek isteyen Türk vatandaşlarının bazı şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. Bunlar arasında en önemli şart, yurtdışına çıkmadan önce bir iş bulmaktır. Ayrıca, yurtdışında çalışmak için gereken mesleki niteliklere sahip olmak ve sağlık sigortası gibi diğer belgeleri de temin etmek gerekebilir.  

Meslek Sınırlamaları

Ayrıca, Avrupa ülkeleri Ankara Anlaşması’na ek koşullar getirebilmektedirler. Örneğin, birçok Avrupa ülkesi Türk vatandaşlarına sadece belirli mesleklerde çalışma izni verirken, diğer mesleklerde çalışma iznini sınırlandırmaktadır.

Anlaşmanın Sınırlı Olduğu Ülkeler

Anlaşma kapsamında yurtdışında çalışmak isteyen Türk vatandaşlarına verilen haklar, sadece AET üyesi ülkelerle sınırlıdır. Başka bir deyişle, Türk vatandaşları bu hakları AET üyesi olmayan ülkelerde kullanamazlar.

Ankara Anlaşması Kapsamında En Çok Oturma İzni Nereye Yapılmaktadır?

Ankara Anlaşması ile en çok oturum izni başvurusu İngiltere’ye yapılmıştır. 2021 sonunda İngiltere’nin AB’den ayrılması ile beraber Anlaşmanın sona erdiğine dair yanlış bir kanı oluşmuştur. Anlaşma sona ermemekle birlikte İngiltere AB üyesi olmadığından şu an İngiltere’de geçerliliği bulunmamaktadır fakat diğer ülkelerde Anlaşma geçerliliğini halen sürdürmektedir. İngiltere’nin artık anlaşmaya taraf olmaması ile birlikte Almanya ve İspanya’ya olan başvurular oldukça artmıştır.

Ankara Anlaşması ile Oturum İzni Alma ve Yurtdışına Yerleşme

Vize Başvurusu ve Gereklilikleri

Ankara Anlaşması kapsamında vize almak için başvurular en çok Almanya, İspanya ve Hollanda’ya yapılmaktadır. Anlaşma kapsamında vize alabilmek için öncelikli olarak iş tecrübesi, sermaye ve hedeflere göre faaliyet gösterilecek iş alanı seçilmelidir. Faaliyet alanının doğru seçilmesi elde edilen geliri etkileyeceğinden oturum iznini uzatmak bakımından önemli olacaktır.

İş Planı Hazırlanması

Başvuru esnasında iş planı ülkeler bakımından detaylı olarak incelenmektedir. Bu sebepten yapılması planlanan  işle ilgili tedarikçi detayları, pazar araştırması ve finansal tabloları da içeren çok kapsamlı bir iş planı hazırlanıp sunulması gerekmektedir.

Ülkeler bakımından bir diğer önemli nokta ise maddi sermayenin kaynağıdır. İş kurmak için ayrılan sermayenin kaynağının belli olması, kanuni yollardan elde edilmiş olması ve hesap verilebilir olması gerekmektedir.

Başvurmak isteyenlerin kuracakları iş ile ilgili detaylı bir iş planını içeren bir başvuru dosyası hazırlamaları gerekir. Dosyada adayın kuracağı işin detayları, kapsamlı bir pazar araştırması, adayın o işi yerine getirebileceğinin göstergesi olan eğitim ve deneyim gibi bilgiler ve o işi kurup kâr etmeye başlayana kadarki süreçte ihtiyaç duyacağı finansman detaylarının yer alması gerekir.

Oturumun Kazanılması

Ankara Anlaşması’yla yerleşildiğinde öncelikle iki yıllık oturuma hak kazanılır. İki yılın sonunda kurulan şirketin finansal ve yönetimsel bir değerlendirmesi yapılır ve her şey yolundaysa oturum izni üç yıl daha uzatılır. Bu süreçler sonunda yine aynı denetimlerden geçip kalıcı oturma iznine, yani süresiz oturuma hak kazanılır. Süresiz oturuma sahip olduktan sonra kişiler dilerse kendi şirketleri haricinde başka bir iş yapabilir ya da maaşlı bir işte çalışmaya başlayabilir.

Kalıcı Oturuma Dönüşmesi

Uzatma süresinin sonunda başvuru sahipleri kalıcı oturuma hak kazanır. Kalıcı oturumu aldıktan bir yıl sonra da vatandaşlığa başvurulabilir. 

Sizler için yazımızda Ankara Anlaşmasını özetledik. Ankara Anlaşması hakkında detaylı bilgiye BAZ Girişim uzmanlarına danışabilir, her türlü sorunuz ile ilgili destek alabilirsiniz.

Ankara Anlaşması İle İlgili Bilinmesi Gerekenler
Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanarak şunları kabul etmiş olursunuz: Veri Koruma Politikası.
Daha Fazla Bilgi Al